083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

SKF Angular Contact Single Row 7406-7411

รหัสเสริมที่ใช้ระบุลักษณธพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแบบแถวเดี่ยว มีความหมายดังต่อไปนี้

B มุมสัมผัส 40ํ

M รังทองเหลืองกลึงขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้กลางเม็ดลูกกลิ้ง

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
7406 BM 30 90 23 คลิกที่นี่
7407 BM 35 100 25 คลิกที่นี่
7408 BM 40 110 27 คลิกที่นี่
7409 BGM 45 120 29 คลิกที่นี่
7411 BGM 55 140 33 คลิกที่นี่

SKF Angular Contact Single Row 7312-7322

รหัสเสริมที่ใช้ระบุลักษณธพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแบบแถวเดี่ยว มีความหมายดังต่อไปนี้

B มุมสัมผัส 40 ํ

E ลักษณะการออกแบบภายในที่ดัดแปลงให้ตลับลูกปืนมีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

CB ตลับลูกปืนสำหรับจัดคู่อิสระ เมื่อติดตั้งจับคู่แบบหันหลังชนกันหรือหน้าชนกันระดับช่องว่างภายในแนวแกนจะมีขนาดแคบกว่าระดับปกติ

J รังเหล็กอัดขึ้นรุป วางตำแหน่งไว้กลางเม็ดลูกกลิ้ง

M รังทองเหลืองกลึงขึ้นรุป วางวางตำแหน่งไว้บนลูกกลิ้งรังที่มีแตกต่างไปจากมาตรฐานจะระบุด้วยตัวเลขตามท้ายเช่น M1

P รังโพลีไมด์ 6.6 เสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว ฉีดขึ้นรูปแบบว่างตำแหน่งไว้กลางเม็ดลูก

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
7312 BECBJ 60 130 31 คลิกที่นี่
7312 BECBM 60 130 31 คลิกที่นี่
7312 BECBP 60 130 31 คลิกที่นี่
7312 BEP 60 130 31 คลิกที่นี่
7313 BECBJ 65 140 33 คลิกที่นี่
7313 BECBM 65 140 33 คลิกที่นี่
7313 BECBP 65 140 33 คลิกที่นี่
7313 BEP 65 140 33 คลิกที่นี่
7314 BECBJ 70 150 35 คลิกที่นี่
7314 BECBM 70 150 35 คลิกที่นี่
7314 BECBP 70 150 35 คลิกที่นี่
7314 BEP 70 150 35 คลิกที่นี่
7315 BECBJ 75 160 37 คลิกที่นี่
7315 BECBM 75 160 37 คลิกที่นี่
7315 BECBP 75 160 37 คลิกที่นี่
7315 BEP 75 160 37 คลิกที่นี่
7316 BECBJ 80 170 39 คลิกที่นี่
7316 BECBM 80 170 39 คลิกที่นี่
7316 BECBP 80 170 39 คลิกที่นี่
7316 BEP 80 170 39 คลิกที่นี่
7317 BECBJ 85 180 41 คลิกที่นี่
7317 BECBM 85 180 41 คลิกที่นี่
7317 BECBP 85 180 41 คลิกที่นี่
7317 BEP 85 180 41 คลิกที่นี่
7318 BECBJ 90 190 43 คลิกที่นี่
7318 BECBM 90 190 43 คลิกที่นี่
7318 BECBP 90 190 43 คลิกที่นี่
7318 BEP 90 190 43 คลิกที่นี่
7319 BECBM 95 200 45 คลิกที่นี่
7319 BECBP 95 200 45 คลิกที่นี่
7319 BEP 95 200 45 คลิกที่นี่
7320 BECBM 100 215 47 คลิกที่นี่
7320 BECBP 100 215 47 คลิกที่นี่
7320 BEP 100 215 47 คลิกที่นี่
7321 BEP 105 225 50 คลิกที่นี่
7322 BEP 105 225 50 คลิกที่นี่

SKF Angular Contact Single Row 7301-7311

รหัสเสริมที่ใช้ระบุลักษณธพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแบบแถวเดี่ยว มีความหมายดังต่อไปนี้

B มุมสัมผัส 40 ํ

E ลักษณะการออกแบบภายในที่ดัดแปลงให้ตลับลูกปืนมีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

CB ตลับลูกปืนสำหรับจัดคู่อิสระ เมื่อติดตั้งจับคู่แบบหันหลังชนกันหรือหน้าชนกันระดับช่องว่างภายในแนวแกนจะมีขนาดแคบกว่าระดับปกติ

J รังเหล็กอัดขึ้นรุป วางตำแหน่งไว้กลางเม็ดลูกกลิ้ง

M รังทองเหลืองกลึงขึ้นรุป วางวางตำแหน่งไว้บนลูกกลิ้งรังที่มีแตกต่างไปจากมาตรฐานจะระบุด้วยตัวเลขตามท้ายเช่น M1

P รังโพลีไมด์ 6.6 เสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว ฉีดขึ้นรูปแบบว่างตำแหน่งไว้กลางเม็ดลูก

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
7301 BEP 12 37 12 คลิกที่นี่
7302 BECBP 15 42 13 คลิกที่นี่
7302 BEP 15 42 13 คลิกที่นี่
7303 BECBP 17 47 14 คลิกที่นี่
7303 BEP 17 47 14 คลิกที่นี่
7304 BECBM 20 52 15 คลิกที่นี่
7304 BECBP 20 52 15 คลิกที่นี่
7304 BEP 20 52 15 คลิกที่นี่
7305 BECBM 25 62 17 คลิกที่นี่
7305 BECBP 25 62 17 คลิกที่นี่
7305 BEP 25 62 17 คลิกที่นี่
7306 BECBM 30 72 19 คลิกที่นี่
7306 BECBP 30 72 19 คลิกที่นี่
7306 BEP 30 72 19 คลิกที่นี่
7307 BECBM 35 80 21 คลิกที่นี่
7307 BECBP 35 80 21 คลิกที่นี่
7307 BEP 35 80 21 คลิกที่นี่
7308 BECBJ 40 90 23 คลิกที่นี่
7308 BECBM 40 90 23 คลิกที่นี่
7308 BECBP 40 90 23 คลิกที่นี่
7308 BEP 40 90 23 คลิกที่นี่
7309 BECBJ 45 100 25 คลิกที่นี่
7309 BECBM 45 100 25 คลิกที่นี่
7309 BECBP 45 100 25 คลิกที่นี่
7309 BEP 45 100 25 คลิกที่นี่
7310 BECBJ 50 110 27 คลิกที่นี่
7310 BECBM 50 110 27 คลิกที่นี่
7310 BECBP 50 110 27 คลิกที่นี่
7310 BEP 50 110 27 คลิกที่นี่
7311 BECBJ 55 120 29 คลิกที่นี่
7311 BECBM 55 120 29 คลิกที่นี่
7311 BECBP 55 120 29 คลิกที่นี่
7311 BEP 55 120 29 คลิกที่นี่

SKF Angular Contact Single Row 7212-7222

รหัสเสริมที่ใช้ระบุลักษณธพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแบบแถวเดี่ยว มีความหมายดังต่อไปนี้

B มุมสัมผัส 40 ํ

E ลักษณะการออกแบบภายในที่ดัดแปลงให้ตลับลูกปืนมีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

CB ตลับลูกปืนสำหรับจัดคู่อิสระ เมื่อติดตั้งจับคู่แบบหันหลังชนกันหรือหน้าชนกันระดับช่องว่างภายในแนวแกนจะมีขนาดแคบกว่าระดับปกติ

J รังเหล็กอัดขึ้นรุป วางตำแหน่งไว้กลางเม็ดลูกกลิ้ง

M รังทองเหลืองกลึงขึ้นรุป วางวางตำแหน่งไว้บนลูกกลิ้งรังที่มีแตกต่างไปจากมาตรฐานจะระบุด้วยตัวเลขตามท้ายเช่น M1

P รังโพลีไมด์ 6.6 เสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว ฉีดขึ้นรูปแบบว่างตำแหน่งไว้กลางเม็ดลูก

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
7212 BECBJ 60 110 22 คลิกที่นี่
7212 BECBM 60 110 22 คลิกที่นี่
7212 BECBP 60 110 22 คลิกที่นี่
7212 BEP 60 110 22 คลิกที่นี่
7213 BECBJ 65 120 23 คลิกที่นี่
7213 BECBM 65 120 23 คลิกที่นี่
7213 BECBP 65 120 23 คลิกที่นี่
7213 BEP 65 120 23 คลิกที่นี่
7214 BECBJ 70 125 24 คลิกที่นี่
7214 BECBM 70 125 24 คลิกที่นี่
7214 BECBP 70 125 24 คลิกที่นี่
7214 BEP 70 125 24 คลิกที่นี่
7215 BECBJ 75 130 25 คลิกที่นี่
7215 BECBM 75 130 25 คลิกที่นี่
7215 BECBP 75 130 25 คลิกที่นี่
7215 BEP 75 130 25 คลิกที่นี่
7216 BECBJ 80 140 26 คลิกที่นี่
7216 BECBM 80 140 26 คลิกที่นี่
7216 BECBP 80 140 26 คลิกที่นี่
7216 BEP 80 140 26 คลิกที่นี่
7217 BECBJ 85 150 28 คลิกที่นี่
7217 BECBM 85 150 28 คลิกที่นี่
7217 BECBP 85 150 28 คลิกที่นี่
7217 BEP 85 150 28 คลิกที่นี่
7218 BECBJ 90 160 30 คลิกที่นี่
7218 BECBM 90 160 30 คลิกที่นี่
7218 BECBP 90 160 30 คลิกที่นี่
7218 BEP 90 160 30 คลิกที่นี่
7219 BECBM 95 170 32 คลิกที่นี่
7219 BECBP 95 170 32 คลิกที่นี่
7219 BEP 95 170 32 คลิกที่นี่
7220 BECBM 100 180 34 คลิกที่นี่
7220BECBP 100 180 34 คลิกที่นี่
7220 BEP 100 180 34 คลิกที่นี่
7221 BECBM 105 190 36 คลิกที่นี่
7221 BEP 105 190 36 คลิกที่นี่
7222 BECBM 110 200 38 คลิกที่นี่
7222 BECBP 110 200 38 คลิกที่นี่
7222 BEP 110 200 38 คลิกที่นี่

SKF Angular Contact Single Row 7200-7211

รหัสเสริมที่ใช้ระบุลักษณธพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแบบแถวเดี่ยว มีความหมายดังต่อไปนี้

B มุมสัมผัส 40 ํ

E ลักษณะการออกแบบภายในที่ดัดแปลงให้ตลับลูกปืนมีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

CB ตลับลูกปืนสำหรับจัดคู่อิสระ เมื่อติดตั้งจับคู่แบบหันหลังชนกันหรือหน้าชนกันระดับช่องว่างภายในแนวแกนจะมีขนาดแคบกว่าระดับปกติ

J รังเหล็กอัดขึ้นรุป วางตำแหน่งไว้กลางเม็ดลูกกลิ้ง

M รังทองเหลืองกลึงขึ้นรุป วางวางตำแหน่งไว้บนลูกกลิ้งรังที่มีแตกต่างไปจากมาตรฐานจะระบุด้วยตัวเลขตามท้ายเช่น M1

P รังโพลีไมด์ 6.6 เสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว ฉีดขึ้นรูปแบบว่างตำแหน่งไว้กลางเม็ดลูก

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
7200 BECBP 10 30 9 คลิกที่นี่
7200 BEP 10 30 9 คลิกที่นี่
7201 BECBP 12 32 10 คลิกที่นี่
7201 BEP 12 32 10 คลิกที่นี่
7202 BEP 15 35 11 คลิกที่นี่ 
7203 BECBM 17 40 12 คลิกที่นี่
7203 BECBP 17 40 12 คลิกที่นี่
7203 BEP 17 40 12 คลิกที่นี่
7204 BECBM 20 47 14 คลิกที่นี่
7204 BECBP 20 47 14 คลิกที่นี่
7204 BEP 20 47 14 คลิกที่นี่
7205 BECBM 25 52 15 คลิกที่นี่
7205 BECBP 25 52 15 คลิกที่นี่
7205 BEP 25 52 15 คลิกที่นี่
7206 BECBM 30 62 16 คลิกที่นี่
7206 BECBP 30 62 16 คลิกที่นี่
7206 BEP 30 62 16 คลิกที่นี่
7207 BECBM 35 72 17 คลิกที่นี่
7207BECBP 35 72 17 คลิกที่นี่
7207 BEP 35 72 17 คลิกที่นี่
7208 BECBJ 40 80 18 คลิกที่นี่
7208 BECBM 40 80 18 คลิกที่นี่
7208 BECBP 40 80 18 คลิกที่นี่
7208 BEP 40 80 18 คลิกที่นี่
7209 BECBJ 45 85 19 คลิกที่นี่
7209 BECBM 45 85 19 คลิกที่นี่
7209 BECBP 45 85 19 คลิกที่นี่
7209 BEP 45 85 19 คลิกที่นี่
7210 BECBJ 50 90 20 คลิกที่นี่
7210 BECBM 50 90 20 คลิกที่นี่
7210 BECBP 50 90 20 คลิกที่นี่
7210 BEP 50 90 20 คลิกที่นี่
7211 BECBJ 55 100 21 คลิกที่นี่
7211 BECBM 55 100 21 คลิกที่นี่
7211 BECBP 55 100 21 คลิกที่นี่
7211 BEP 55 100 21 คลิกที่นี่