083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

รหัสเสริมที่ใช้ระบุลักษณธพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแบบแถวเดี่ยว มีความหมายดังต่อไปนี้

B มุมสัมผัส 40 ํ

E ลักษณะการออกแบบภายในที่ดัดแปลงให้ตลับลูกปืนมีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

CB ตลับลูกปืนสำหรับจัดคู่อิสระ เมื่อติดตั้งจับคู่แบบหันหลังชนกันหรือหน้าชนกันระดับช่องว่างภายในแนวแกนจะมีขนาดแคบกว่าระดับปกติ

J รังเหล็กอัดขึ้นรุป วางตำแหน่งไว้กลางเม็ดลูกกลิ้ง

M รังทองเหลืองกลึงขึ้นรุป วางวางตำแหน่งไว้บนลูกกลิ้งรังที่มีแตกต่างไปจากมาตรฐานจะระบุด้วยตัวเลขตามท้ายเช่น M1

P รังโพลีไมด์ 6.6 เสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว ฉีดขึ้นรูปแบบว่างตำแหน่งไว้กลางเม็ดลูก

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
7301 BEP 12 37 12 คลิกที่นี่
7302 BECBP 15 42 13 คลิกที่นี่
7302 BEP 15 42 13 คลิกที่นี่
7303 BECBP 17 47 14 คลิกที่นี่
7303 BEP 17 47 14 คลิกที่นี่
7304 BECBM 20 52 15 คลิกที่นี่
7304 BECBP 20 52 15 คลิกที่นี่
7304 BEP 20 52 15 คลิกที่นี่
7305 BECBM 25 62 17 คลิกที่นี่
7305 BECBP 25 62 17 คลิกที่นี่
7305 BEP 25 62 17 คลิกที่นี่
7306 BECBM 30 72 19 คลิกที่นี่
7306 BECBP 30 72 19 คลิกที่นี่
7306 BEP 30 72 19 คลิกที่นี่
7307 BECBM 35 80 21 คลิกที่นี่
7307 BECBP 35 80 21 คลิกที่นี่
7307 BEP 35 80 21 คลิกที่นี่
7308 BECBJ 40 90 23 คลิกที่นี่
7308 BECBM 40 90 23 คลิกที่นี่
7308 BECBP 40 90 23 คลิกที่นี่
7308 BEP 40 90 23 คลิกที่นี่
7309 BECBJ 45 100 25 คลิกที่นี่
7309 BECBM 45 100 25 คลิกที่นี่
7309 BECBP 45 100 25 คลิกที่นี่
7309 BEP 45 100 25 คลิกที่นี่
7310 BECBJ 50 110 27 คลิกที่นี่
7310 BECBM 50 110 27 คลิกที่นี่
7310 BECBP 50 110 27 คลิกที่นี่
7310 BEP 50 110 27 คลิกที่นี่
7311 BECBJ 55 120 29 คลิกที่นี่
7311 BECBM 55 120 29 คลิกที่นี่
7311 BECBP 55 120 29 คลิกที่นี่
7311 BEP 55 120 29 คลิกที่นี่