083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

รหัสเสริมที่ใช้ระบุลักษณธพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแบบแถวเดี่ยว มีความหมายดังต่อไปนี้

B มุมสัมผัส 40 ํ

E ลักษณะการออกแบบภายในที่ดัดแปลงให้ตลับลูกปืนมีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

CB ตลับลูกปืนสำหรับจัดคู่อิสระ เมื่อติดตั้งจับคู่แบบหันหลังชนกันหรือหน้าชนกันระดับช่องว่างภายในแนวแกนจะมีขนาดแคบกว่าระดับปกติ

J รังเหล็กอัดขึ้นรุป วางตำแหน่งไว้กลางเม็ดลูกกลิ้ง

M รังทองเหลืองกลึงขึ้นรุป วางวางตำแหน่งไว้บนลูกกลิ้งรังที่มีแตกต่างไปจากมาตรฐานจะระบุด้วยตัวเลขตามท้ายเช่น M1

P รังโพลีไมด์ 6.6 เสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว ฉีดขึ้นรูปแบบว่างตำแหน่งไว้กลางเม็ดลูก

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
7200 BECBP 10 30 9 คลิกที่นี่
7200 BEP 10 30 9 คลิกที่นี่
7201 BECBP 12 32 10 คลิกที่นี่
7201 BEP 12 32 10 คลิกที่นี่
7202 BEP 15 35 11 คลิกที่นี่ 
7203 BECBM 17 40 12 คลิกที่นี่
7203 BECBP 17 40 12 คลิกที่นี่
7203 BEP 17 40 12 คลิกที่นี่
7204 BECBM 20 47 14 คลิกที่นี่
7204 BECBP 20 47 14 คลิกที่นี่
7204 BEP 20 47 14 คลิกที่นี่
7205 BECBM 25 52 15 คลิกที่นี่
7205 BECBP 25 52 15 คลิกที่นี่
7205 BEP 25 52 15 คลิกที่นี่
7206 BECBM 30 62 16 คลิกที่นี่
7206 BECBP 30 62 16 คลิกที่นี่
7206 BEP 30 62 16 คลิกที่นี่
7207 BECBM 35 72 17 คลิกที่นี่
7207BECBP 35 72 17 คลิกที่นี่
7207 BEP 35 72 17 คลิกที่นี่
7208 BECBJ 40 80 18 คลิกที่นี่
7208 BECBM 40 80 18 คลิกที่นี่
7208 BECBP 40 80 18 คลิกที่นี่
7208 BEP 40 80 18 คลิกที่นี่
7209 BECBJ 45 85 19 คลิกที่นี่
7209 BECBM 45 85 19 คลิกที่นี่
7209 BECBP 45 85 19 คลิกที่นี่
7209 BEP 45 85 19 คลิกที่นี่
7210 BECBJ 50 90 20 คลิกที่นี่
7210 BECBM 50 90 20 คลิกที่นี่
7210 BECBP 50 90 20 คลิกที่นี่
7210 BEP 50 90 20 คลิกที่นี่
7211 BECBJ 55 100 21 คลิกที่นี่
7211 BECBM 55 100 21 คลิกที่นี่
7211 BECBP 55 100 21 คลิกที่นี่
7211 BEP 55 100 21 คลิกที่นี่