083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

รหัสเสริมที่ใช้ระบุลักษณธพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแบบแถวเดี่ยว มีความหมายดังต่อไปนี้

B มุมสัมผัส 40 ํ

E ลักษณะการออกแบบภายในที่ดัดแปลงให้ตลับลูกปืนมีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

CB ตลับลูกปืนสำหรับจัดคู่อิสระ เมื่อติดตั้งจับคู่แบบหันหลังชนกันหรือหน้าชนกันระดับช่องว่างภายในแนวแกนจะมีขนาดแคบกว่าระดับปกติ

J รังเหล็กอัดขึ้นรุป วางตำแหน่งไว้กลางเม็ดลูกกลิ้ง

M รังทองเหลืองกลึงขึ้นรุป วางวางตำแหน่งไว้บนลูกกลิ้งรังที่มีแตกต่างไปจากมาตรฐานจะระบุด้วยตัวเลขตามท้ายเช่น M1

P รังโพลีไมด์ 6.6 เสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว ฉีดขึ้นรูปแบบว่างตำแหน่งไว้กลางเม็ดลูก

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
7212 BECBJ 60 110 22 คลิกที่นี่
7212 BECBM 60 110 22 คลิกที่นี่
7212 BECBP 60 110 22 คลิกที่นี่
7212 BEP 60 110 22 คลิกที่นี่
7213 BECBJ 65 120 23 คลิกที่นี่
7213 BECBM 65 120 23 คลิกที่นี่
7213 BECBP 65 120 23 คลิกที่นี่
7213 BEP 65 120 23 คลิกที่นี่
7214 BECBJ 70 125 24 คลิกที่นี่
7214 BECBM 70 125 24 คลิกที่นี่
7214 BECBP 70 125 24 คลิกที่นี่
7214 BEP 70 125 24 คลิกที่นี่
7215 BECBJ 75 130 25 คลิกที่นี่
7215 BECBM 75 130 25 คลิกที่นี่
7215 BECBP 75 130 25 คลิกที่นี่
7215 BEP 75 130 25 คลิกที่นี่
7216 BECBJ 80 140 26 คลิกที่นี่
7216 BECBM 80 140 26 คลิกที่นี่
7216 BECBP 80 140 26 คลิกที่นี่
7216 BEP 80 140 26 คลิกที่นี่
7217 BECBJ 85 150 28 คลิกที่นี่
7217 BECBM 85 150 28 คลิกที่นี่
7217 BECBP 85 150 28 คลิกที่นี่
7217 BEP 85 150 28 คลิกที่นี่
7218 BECBJ 90 160 30 คลิกที่นี่
7218 BECBM 90 160 30 คลิกที่นี่
7218 BECBP 90 160 30 คลิกที่นี่
7218 BEP 90 160 30 คลิกที่นี่
7219 BECBM 95 170 32 คลิกที่นี่
7219 BECBP 95 170 32 คลิกที่นี่
7219 BEP 95 170 32 คลิกที่นี่
7220 BECBM 100 180 34 คลิกที่นี่
7220BECBP 100 180 34 คลิกที่นี่
7220 BEP 100 180 34 คลิกที่นี่
7221 BECBM 105 190 36 คลิกที่นี่
7221 BEP 105 190 36 คลิกที่นี่
7222 BECBM 110 200 38 คลิกที่นี่
7222 BECBP 110 200 38 คลิกที่นี่
7222 BEP 110 200 38 คลิกที่นี่