083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

รหัสเสริมที่ใช้ระบุลักษณธพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแบบแถวเดี่ยว มีความหมายดังต่อไปนี้

B มุมสัมผัส 40 ํ

E ลักษณะการออกแบบภายในที่ดัดแปลงให้ตลับลูกปืนมีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

CB ตลับลูกปืนสำหรับจัดคู่อิสระ เมื่อติดตั้งจับคู่แบบหันหลังชนกันหรือหน้าชนกันระดับช่องว่างภายในแนวแกนจะมีขนาดแคบกว่าระดับปกติ

J รังเหล็กอัดขึ้นรุป วางตำแหน่งไว้กลางเม็ดลูกกลิ้ง

M รังทองเหลืองกลึงขึ้นรุป วางวางตำแหน่งไว้บนลูกกลิ้งรังที่มีแตกต่างไปจากมาตรฐานจะระบุด้วยตัวเลขตามท้ายเช่น M1

P รังโพลีไมด์ 6.6 เสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว ฉีดขึ้นรูปแบบว่างตำแหน่งไว้กลางเม็ดลูก

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
7312 BECBJ 60 130 31 คลิกที่นี่
7312 BECBM 60 130 31 คลิกที่นี่
7312 BECBP 60 130 31 คลิกที่นี่
7312 BEP 60 130 31 คลิกที่นี่
7313 BECBJ 65 140 33 คลิกที่นี่
7313 BECBM 65 140 33 คลิกที่นี่
7313 BECBP 65 140 33 คลิกที่นี่
7313 BEP 65 140 33 คลิกที่นี่
7314 BECBJ 70 150 35 คลิกที่นี่
7314 BECBM 70 150 35 คลิกที่นี่
7314 BECBP 70 150 35 คลิกที่นี่
7314 BEP 70 150 35 คลิกที่นี่
7315 BECBJ 75 160 37 คลิกที่นี่
7315 BECBM 75 160 37 คลิกที่นี่
7315 BECBP 75 160 37 คลิกที่นี่
7315 BEP 75 160 37 คลิกที่นี่
7316 BECBJ 80 170 39 คลิกที่นี่
7316 BECBM 80 170 39 คลิกที่นี่
7316 BECBP 80 170 39 คลิกที่นี่
7316 BEP 80 170 39 คลิกที่นี่
7317 BECBJ 85 180 41 คลิกที่นี่
7317 BECBM 85 180 41 คลิกที่นี่
7317 BECBP 85 180 41 คลิกที่นี่
7317 BEP 85 180 41 คลิกที่นี่
7318 BECBJ 90 190 43 คลิกที่นี่
7318 BECBM 90 190 43 คลิกที่นี่
7318 BECBP 90 190 43 คลิกที่นี่
7318 BEP 90 190 43 คลิกที่นี่
7319 BECBM 95 200 45 คลิกที่นี่
7319 BECBP 95 200 45 คลิกที่นี่
7319 BEP 95 200 45 คลิกที่นี่
7320 BECBM 100 215 47 คลิกที่นี่
7320 BECBP 100 215 47 คลิกที่นี่
7320 BEP 100 215 47 คลิกที่นี่
7321 BEP 105 225 50 คลิกที่นี่
7322 BEP 105 225 50 คลิกที่นี่