083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

SKF Cylindrical Roller NU 2203-2222

รหัสเสริมที่ใข้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก มีความหมายดังต่อไปนี้

EC การออกแบบภายในภายในผ่านการปรับปรุงให้มีสมรรถนะการทำงานสูงสุด ประกอบด้วยจำนวน หรือขนาดเม็ดลูกกลิ้งที่มากขึ้น พร้อมปรับปรุงผิวสัมผัสบริเวณหน้าแปลนและปลายเม็ดลูกกลิ้ง

P รังโพลียาไมด์ 6.6 ฉีดขึ้นรูปเสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว วางตำแหน่งที่กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

J รังเหล็กอัดขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

M รังทองเหลืองสองชิ้นตัดกลึงขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

C3 ช่องว่างภายในแนวรัศมีมีระดับมากกว่าระดับปกติ

ML รังทองเหลืองชิ้นเดียวตัดกลึงรูปขึ้นรูปแบบหน้าต่าง วางตำแหน่งไว้ชิดวงแหวนในหรือวงแหวนนอก

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
NU 2203 ECP 17 40 16  คลิกที่นี่
NU 2204 ECP 20 47 18  คลิกที่นี่
NU 2205 ECP 25 52 18  คลิกที่นี่
NU 2206 ECJ 30 62 20  คลิกที่นี่
NU 2206 ECP 30 62 20  คลิกที่นี่
NU 2207 ECP 35 72 23  คลิกที่นี่
NU 2208 ECP 40 80 23  คลิกที่นี่
NU 2209 ECJ 45 85 23  คลิกที่นี่
NU 2209 ECP 45 85 23  คลิกที่นี่
NU 2210 ECM 50 90 23  คลิกที่นี่
NU 2210 ECP 50 90 23  คลิกที่นี่
NU 2211 ECJ 55 100 25  คลิกที่นี่
NU 2211 ECP 55 100 25  คลิกที่นี่
NU 2212 ECJ 60 110 28  คลิกที่นี่
NU 2212 ECP 60 110 28  คลิกที่นี่
NU 2213 ECP 65 120 31  คลิกที่นี่
NU 2214 ECP 70 125 31  คลิกที่นี่
NU 2215 ECP 75 130 31  คลิกที่นี่
NU 2216 ECP 80 140 33  คลิกที่นี่
NU 2217 ECP 85 150 36  คลิกที่นี่
NU 2218 ECJ/C3 90 160 40  คลิกที่นี่
NU 2218 ECP 90 160 40  คลิกที่นี่
NU 2219 ECP 95 170 43  คลิกที่นี่
NU 2220 ECML 100 180 46  คลิกที่นี่
NU 2220 ECP 100 180 46  คลิกที่นี่
NU 2222 ECML 110 200 53  คลิกที่นี่
NU 2222 ECP 110 200 53  คลิกที่นี่

SKF Cylindrical Roller NU 1005-1030

รหัสเสริมที่ใข้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก มีความหมายดังต่อไปนี้

EC การออกแบบภายในภายในผ่านการปรับปรุงให้มีสมรรถนะการทำงานสูงสุด ประกอบด้วยจำนวน หรือขนาดเม็ดลูกกลิ้งที่มากขึ้น พร้อมปรับปรุงผิวสัมผัสบริเวณหน้าแปลนและปลายเม็ดลูกกลิ้ง

P รังโพลียาไมด์ 6.6 ฉีดขึ้นรูปเสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว วางตำแหน่งที่กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

ML รังทองเหลืองชิ้นเดียวตัดกลึงรูปขึ้นรูปแบบหน้าต่าง วางตำแหน่งไว้ชิดวงแหวนในหรือวงแหวนนอก

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
NU 1005 25 47 12  คลิกที่นี่
NU 1006 30 55 13  คลิกที่นี่
NU 1007 ECP 35 62 14  คลิกที่นี่
NU 1008 ML 40 68 15  คลิกที่นี่
NU 1009 ECP 45 75 16  คลิกที่นี่
NU 1010 ML 50 80 16  คลิกที่นี่
NU 1011 ECP 55 90 18  คลิกที่นี่
NU 1012 ML 60 95 18  คลิกที่นี่
NU 1013 ML 65 100 18  คลิกที่นี่
NU 1014 ML 70 110 20  คลิกที่นี่
NU 1015 ML 75 115 20  คลิกที่นี่
NU 1016 80 125 22  คลิกที่นี่
NU 1017 ML 85 130 22 คลิกที่นี่
NU 1018 ML 90 140 24  คลิกที่นี่
NU 1019 ML 95 145 24  คลิกที่นี่
NU 1020 ML 100 150 24  คลิกที่นี่
NU 1021 ML 105 160 26  คลิกที่นี่
NU 1022 ML 110 170 28  คลิกที่นี่
NU 1024 ML 120 180 28  คลิกที่นี่
NU 1026 ML 130 200 33  คลิกที่นี่
NU 1028 ML 140 210 33  คลิกที่นี่
NU 1030 ML 150 225 35  คลิกที่นี่

SKF Cylindrical Roller NU 406-413

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
NU 406 30 90 23  คลิกที่นี่
NU 407 35 100 25  คลิกที่นี่
NU 408 40 110 27  คลิกที่นี่
NU 409 45 120 29  คลิกที่นี่
NU 410 50 130 31  คลิกที่นี่
NU 411 55 140 33  คลิกที่นี่
NU 412 60 150 35  คลิกที่นี่
NU 413 65 160 37  คลิกที่นี่

SKF Cylindrical Roller NU 311-328

รหัสเสริมที่ใข้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก มีความหมายดังต่อไปนี้

EC การออกแบบภายในภายในผ่านการปรับปรุงให้มีสมรรถนะการทำงานสูงสุด ประกอบด้วยจำนวน หรือขนาดเม็ดลูกกลิ้งที่มากขึ้น พร้อมปรับปรุงผิวสัมผัสบริเวณหน้าแปลนและปลายเม็ดลูกกลิ้ง

P รังโพลียาไมด์ 6.6 ฉีดขึ้นรูปเสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว วางตำแหน่งที่กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

M รังทองเหลืองสองชิ้นตัดกลึงรูป วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง
J รังเหล็กอัดขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
NU 311 ECJ 55 120 29  คลิกที่นี่
NU 311 ECM 55 120 29  คลิกที่นี่
NU 311 ECP 55 120 29  คลิกที่นี่
NU 312 ECJ 60 130 31  คลิกที่นี่
NU 312 ECM 60 130 31  คลิกที่นี่
NU 312 ECP 60 130 31  คลิกที่นี่
NU 313 ECJ 65 140 33  คลิกที่นี่
NU 313 ECM 65 140 33  คลิกที่นี่
NU 313 ECP 65 140 33  คลิกที่นี่
NU 314 ECJ 70 150 35  คลิกที่นี่
NU 314 ECM 70 150 35  คลิกที่นี่
NU 314 ECP 70 150 35  คลิกที่นี่
NU 315 ECJ 75 160 37 คลิกที่นี่
NU 315 ECM 75 160 37  คลิกที่นี่
NU 315 ECP 75 160 37  คลิกที่นี่
NU 316 ECJ 80 170 39  คลิกที่นี่
NU 316 ECM 80 170 39  คลิกที่นี่
NU 316 ECP 80 170 39  คลิกที่นี่
NU 317 ECJ 85 180 41  คลิกที่นี่
NU 317 ECM 85 180 41  คลิกที่นี่
NU 317 ECP 85 180 41  คลิกที่นี่
NU 318 ECJ 90 190 43  คลิกที่นี่
NU 318 ECM 90 190 43  คลิกที่นี่
NU 318 ECP 90 190 43  คลิกที่นี่
NU 319 ECJ 95 200 45  คลิกที่นี่
NU 319 ECM 95 200 45  คลิกที่นี่
NU 319 ECP 95 200 45 คลิกที่นี่
NU 320 ECJ 100 215 47  คลิกที่นี่
NU 320 ECM 100 215 47  คลิกที่นี่
NU 320 ECP 100 215 47 คลิกที่นี่
NU 321 ECJ 105 225 49  คลิกที่นี่
NU 321 ECP 105 225 49  คลิกที่นี่
NU 322 ECJ 110 240 50  คลิกที่นี่
NU 322 ECM 110 240 50  คลิกที่นี่
NU 322 ECP 110 240 50  คลิกที่นี่
NU 324 ECJ 120 260 55  คลิกที่นี่
NU 324 ECP 120 260 55  คลิกที่นี่
NU 326 ECJ 130 280 58  คลิกที่นี่
NU 326 ECP 130 280 58  คลิกที่นี่
NU 328 ECJ 140 300 62  คลิกที่นี่

SKF Cylindrical Roller NU 304-310

รหัสเสริมที่ใข้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก มีความหมายดังต่อไปนี้

EC การออกแบบภายในภายในผ่านการปรับปรุงให้มีสมรรถนะการทำงานสูงสุด ประกอบด้วยจำนวน หรือขนาดเม็ดลูกกลิ้งที่มากขึ้น พร้อมปรับปรุงผิวสัมผัสบริเวณหน้าแปลนและปลายเม็ดลูกกลิ้ง

P รังโพลียาไมด์ 6.6 ฉีดขึ้นรูปเสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว วางตำแหน่งที่กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

M รังทองเหลืองสองชิ้นตัดกลึงรูป วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง
J รังเหล็กอัดขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
NU 304 ECP 20 52 15 คลิกที่นี่
NU 305 ECJ 25 62 17 คลิกที่นี่
NU 305 ECP 25 62 17 คลิกที่นี่
NU 306 ECJ 30 72 19 คลิกที่นี่
NU 306 ECP 30 72 19 คลิกที่นี่
NU 307 ECJ 35 80 21 คลิกที่นี่
NU 307 ECP 35 80 21 คลิกที่นี่
NU 308 ECJ 40 90 23 คลิกที่นี่
NU 308 ECM 40 90 23  คลิกที่นี่
NU 308 ECP 40 90 23 คลิกที่นี่
NU 309 ECJ 45 100 25 คลิกที่นี่
NU 309 ECM 45 100 25 คลิกที่นี่
NU 309 ECP 45 100 25 คลิกที่นี่
NU 310 ECJ 50 110 27 คลิกที่นี่
NU 310 ECM 50 110 27 คลิกที่นี่
NU 310 ECP 50 110 27 คลิกที่นี่