083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

รหัสเสริมที่ใข้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก มีความหมายดังต่อไปนี้

EC การออกแบบภายในภายในผ่านการปรับปรุงให้มีสมรรถนะการทำงานสูงสุด ประกอบด้วยจำนวน หรือขนาดเม็ดลูกกลิ้งที่มากขึ้น พร้อมปรับปรุงผิวสัมผัสบริเวณหน้าแปลนและปลายเม็ดลูกกลิ้ง

P รังโพลียาไมด์ 6.6 ฉีดขึ้นรูปเสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว วางตำแหน่งที่กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

M รังทองเหลืองสองชิ้นตัดกลึงรูป วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง
J รังเหล็กอัดขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
NU 311 ECJ 55 120 29  คลิกที่นี่
NU 311 ECM 55 120 29  คลิกที่นี่
NU 311 ECP 55 120 29  คลิกที่นี่
NU 312 ECJ 60 130 31  คลิกที่นี่
NU 312 ECM 60 130 31  คลิกที่นี่
NU 312 ECP 60 130 31  คลิกที่นี่
NU 313 ECJ 65 140 33  คลิกที่นี่
NU 313 ECM 65 140 33  คลิกที่นี่
NU 313 ECP 65 140 33  คลิกที่นี่
NU 314 ECJ 70 150 35  คลิกที่นี่
NU 314 ECM 70 150 35  คลิกที่นี่
NU 314 ECP 70 150 35  คลิกที่นี่
NU 315 ECJ 75 160 37 คลิกที่นี่
NU 315 ECM 75 160 37  คลิกที่นี่
NU 315 ECP 75 160 37  คลิกที่นี่
NU 316 ECJ 80 170 39  คลิกที่นี่
NU 316 ECM 80 170 39  คลิกที่นี่
NU 316 ECP 80 170 39  คลิกที่นี่
NU 317 ECJ 85 180 41  คลิกที่นี่
NU 317 ECM 85 180 41  คลิกที่นี่
NU 317 ECP 85 180 41  คลิกที่นี่
NU 318 ECJ 90 190 43  คลิกที่นี่
NU 318 ECM 90 190 43  คลิกที่นี่
NU 318 ECP 90 190 43  คลิกที่นี่
NU 319 ECJ 95 200 45  คลิกที่นี่
NU 319 ECM 95 200 45  คลิกที่นี่
NU 319 ECP 95 200 45 คลิกที่นี่
NU 320 ECJ 100 215 47  คลิกที่นี่
NU 320 ECM 100 215 47  คลิกที่นี่
NU 320 ECP 100 215 47 คลิกที่นี่
NU 321 ECJ 105 225 49  คลิกที่นี่
NU 321 ECP 105 225 49  คลิกที่นี่
NU 322 ECJ 110 240 50  คลิกที่นี่
NU 322 ECM 110 240 50  คลิกที่นี่
NU 322 ECP 110 240 50  คลิกที่นี่
NU 324 ECJ 120 260 55  คลิกที่นี่
NU 324 ECP 120 260 55  คลิกที่นี่
NU 326 ECJ 130 280 58  คลิกที่นี่
NU 326 ECP 130 280 58  คลิกที่นี่
NU 328 ECJ 140 300 62  คลิกที่นี่