083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

รหัสเสริมที่ใข้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก มีความหมายดังต่อไปนี้

EC การออกแบบภายในภายในผ่านการปรับปรุงให้มีสมรรถนะการทำงานสูงสุด ประกอบด้วยจำนวน หรือขนาดเม็ดลูกกลิ้งที่มากขึ้น พร้อมปรับปรุงผิวสัมผัสบริเวณหน้าแปลนและปลายเม็ดลูกกลิ้ง

P รังโพลียาไมด์ 6.6 ฉีดขึ้นรูปเสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว วางตำแหน่งที่กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

ML รังทองเหลืองชิ้นเดียวตัดกลึงรูปขึ้นรูปแบบหน้าต่าง วางตำแหน่งไว้ชิดวงแหวนในหรือวงแหวนนอก

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
NU 1005 25 47 12  คลิกที่นี่
NU 1006 30 55 13  คลิกที่นี่
NU 1007 ECP 35 62 14  คลิกที่นี่
NU 1008 ML 40 68 15  คลิกที่นี่
NU 1009 ECP 45 75 16  คลิกที่นี่
NU 1010 ML 50 80 16  คลิกที่นี่
NU 1011 ECP 55 90 18  คลิกที่นี่
NU 1012 ML 60 95 18  คลิกที่นี่
NU 1013 ML 65 100 18  คลิกที่นี่
NU 1014 ML 70 110 20  คลิกที่นี่
NU 1015 ML 75 115 20  คลิกที่นี่
NU 1016 80 125 22  คลิกที่นี่
NU 1017 ML 85 130 22 คลิกที่นี่
NU 1018 ML 90 140 24  คลิกที่นี่
NU 1019 ML 95 145 24  คลิกที่นี่
NU 1020 ML 100 150 24  คลิกที่นี่
NU 1021 ML 105 160 26  คลิกที่นี่
NU 1022 ML 110 170 28  คลิกที่นี่
NU 1024 ML 120 180 28  คลิกที่นี่
NU 1026 ML 130 200 33  คลิกที่นี่
NU 1028 ML 140 210 33  คลิกที่นี่
NU 1030 ML 150 225 35  คลิกที่นี่