083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

รหัสเสริมที่ใข้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก มีความหมายดังต่อไปนี้

EC การออกแบบภายในภายในผ่านการปรับปรุงให้มีสมรรถนะการทำงานสูงสุด ประกอบด้วยจำนวน หรือขนาดเม็ดลูกกลิ้งที่มากขึ้น พร้อมปรับปรุงผิวสัมผัสบริเวณหน้าแปลนและปลายเม็ดลูกกลิ้ง

P รังโพลียาไมด์ 6.6 ฉีดขึ้นรูปเสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว วางตำแหน่งที่กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

J รังเหล็กอัดขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

M รังทองเหลืองสองชิ้นตัดกลึงขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

C3 ช่องว่างภายในแนวรัศมีมีระดับมากกว่าระดับปกติ

ML รังทองเหลืองชิ้นเดียวตัดกลึงรูปขึ้นรูปแบบหน้าต่าง วางตำแหน่งไว้ชิดวงแหวนในหรือวงแหวนนอก

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
NU 2203 ECP 17 40 16  คลิกที่นี่
NU 2204 ECP 20 47 18  คลิกที่นี่
NU 2205 ECP 25 52 18  คลิกที่นี่
NU 2206 ECJ 30 62 20  คลิกที่นี่
NU 2206 ECP 30 62 20  คลิกที่นี่
NU 2207 ECP 35 72 23  คลิกที่นี่
NU 2208 ECP 40 80 23  คลิกที่นี่
NU 2209 ECJ 45 85 23  คลิกที่นี่
NU 2209 ECP 45 85 23  คลิกที่นี่
NU 2210 ECM 50 90 23  คลิกที่นี่
NU 2210 ECP 50 90 23  คลิกที่นี่
NU 2211 ECJ 55 100 25  คลิกที่นี่
NU 2211 ECP 55 100 25  คลิกที่นี่
NU 2212 ECJ 60 110 28  คลิกที่นี่
NU 2212 ECP 60 110 28  คลิกที่นี่
NU 2213 ECP 65 120 31  คลิกที่นี่
NU 2214 ECP 70 125 31  คลิกที่นี่
NU 2215 ECP 75 130 31  คลิกที่นี่
NU 2216 ECP 80 140 33  คลิกที่นี่
NU 2217 ECP 85 150 36  คลิกที่นี่
NU 2218 ECJ/C3 90 160 40  คลิกที่นี่
NU 2218 ECP 90 160 40  คลิกที่นี่
NU 2219 ECP 95 170 43  คลิกที่นี่
NU 2220 ECML 100 180 46  คลิกที่นี่
NU 2220 ECP 100 180 46  คลิกที่นี่
NU 2222 ECML 110 200 53  คลิกที่นี่
NU 2222 ECP 110 200 53  คลิกที่นี่