083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

SKF Self-aligning Double Row 2302-2316

รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดกลมสองแถวชนิดปรับแนวเยื้องศูนย์ได้เอง มีความหมายดังต่อไปนี

C3 ช่องว่างภายในแนวรัศมีมีระดับมากกว่าระดับปกติ

E ลักษณะการออกแบบภายในที่ดัดแปลงให้มีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

K รูในเป็นรูเรียว อัตราเรียว 1:12

TN9 รังโพลียาไมล์ 6.6 ฉีดขึ้นรูปเสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว วางตำแหน่งไว้กลางเม็ดลูกกลิ้ง

2RS1 แผ่นยางกันฝุ่นแบบความเสียดทานต่ำ ทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
2302 15 42 17 คลิกที่นี่
2302 E-2RS1TN9 15 42 17 คลิกที่นี่
2303 E-2RS1TN9 17 47 19 คลิกที่นี่
2304 E-2RS1TN9 20 52 21 คลิกที่นี่
2305 E-2RS1TN9 25 62 24 คลิกที่นี่
2305  ETN9 25 62 24 คลิกที่นี่
2306 30 72 27 คลิกที่นี่
2306 E-2RS1TN9 30 72 27 คลิกที่นี่
2306 K 30 72 27 คลิกที่นี่
2307 E-2RS1TN9/C3 35 80 31 คลิกที่นี่
2307 E-2RS1TN9 35 80 31 คลิกที่นี่
2307 EKTN9 35 80 31 คลิกที่นี่
2307 ETN9 35 80 31 คลิกที่นี่
2308  E-2RS1TN9 40 90 33 คลิกที่นี่
2308  EKTN9 40 90 33 คลิกที่นี่
2308 ETN9 40 90 33 คลิกที่นี่
2309 E-2RS1TN9 45 100 36 คลิกที่นี่
2309 EKTN9 45 100 36 คลิกที่นี่
2309 ETN9 45 100 36 คลิกที่นี่
2210 50 110 40 คลิกที่นี่
2210 E-2RS1TN9 50 110 40 คลิกที่นี่
2210 K 50 110 40 คลิกที่นี่
2211 55 120 43 คลิกที่นี่
2211 K 55 120 43 คลิกที่นี่
2212 60 130 46 คลิกที่นี่
2212 K 60 130 46 คลิกที่นี่
2213 65 140 48 คลิกที่นี่
2213 K 65 140 48 คลิกที่นี่
2214 70 150 51 คลิกที่นี่
2215 75 160 55 คลิกที่นี่
2215 K 75 160 55 คลิกที่นี่
2216 80 170 58 คลิกที่นี่
2216 K 80 170 58 คลิกที่นี่

SKF Self-aligning Double Row 2209-2220

รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดกลมสองแถวชนิดปรับแนวเยื้องศูนย์ได้เอง มีความหมายดังต่อไปนี

E ลักษณะการออกแบบภายในที่ดัดแปลงให้มีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

K รูในเป็นรูเรียว อัตราเรียว 1:12

TN9 รังโพลียาไมล์ 6.6 ฉีดขึ้นรูปเสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว วางตำแหน่งไว้กลางเม็ดลูกกลิ้ง

2RS1 แผ่นยางกันฝุ่นแบบความเสียดทานต่ำ ทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
2209 E-2RS1KTN9 45 85 23 คลิกที่นี่
2209 E-2RS1TN9 45 85 23 คลิกที่นี่
2209 EKTN9 45 85 23 คลิกที่นี่
2209 ETN9 45 85 23 คลิกที่นี่
2210 E-2RS1KTN9 50 90 23 คลิกที่นี่
2210 E-2RS1TN9 50 90 23 คลิกที่นี่
2210 EKTN9 50 90 23 คลิกที่นี่
2210 ETN9 50 90 23 คลิกที่นี่
2211 E-2RS1KTN9 55 100 25 คลิกที่นี่
2211 E-2RS1TN9 55 100 25 คลิกที่นี่
2211 EKTN9 55 100 25 คลิกที่นี่
2211 ETN9 55 100 25 คลิกที่นี่
2212 E-2RS1KTN9 60 110 28 คลิกที่นี่
2212 E-2RS1TN9 60 110 28 คลิกที่นี่
2212 EKTN9 60 110 28 คลิกที่นี่
2212 ETN9 60 110 28 คลิกที่นี่
2213 E-2RS1KTN9 65 120 31 คลิกที่นี่
2213 E-2RS1TN9 65 120 31 คลิกที่นี่
2213 EKTN9 65 120 31 คลิกที่นี่
2213 ETN9 65 120 31 คลิกที่นี่
2214 70 125 31 คลิกที่นี่
2214 E-2RS1TN9 70 125 31 คลิกที่นี่
2215 EKTN9 70 125 31 คลิกที่นี่
2215 ETN9 70 125 31 คลิกที่นี่
2216 EKTN9 80 140 33 คลิกที่นี่
2216 ETN9 80 140 33 คลิกที่นี่
2217 85 150 36 คลิกที่นี่
2217 K 85 150 36 คลิกที่นี่
2218 90 160 40 คลิกที่นี่
2218 K 90 140 60 คลิกที่นี่
2220 100 180 46 คลิกที่นี่

SKF Self-aligning Double Row 2200-2208

รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดกลมสองแถวชนิดปรับแนวเยื้องศูนย์ได้เอง มีความหมายดังต่อไปนี

E ลักษณะการออกแบบภายในที่ดัดแปลงให้มีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

K รูในเป็นรูเรียว อัตราเรียว 1:12

TN9 รังโพลียาไมล์ 6.6 ฉีดขึ้นรูปเสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว วางตำแหน่งไว้กลางเม็ดลูกกลิ้ง

2RS1 แผ่นยางกันฝุ่นแบบความเสียดทานต่ำ ทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
2200 E-2RS1TN9 10 30 14 คลิกที่นี่
2200 ETN9 10 30 14 คลิกที่นี่
2201 E-2RS1TN9 12 32 14 คลิกที่นี่
2201 ETN9 12 32 14 คลิกที่นี่
2202 E-2RS1TN9 15 35 14 คลิกที่นี่
2202 ETN9 15 35 14 คลิกที่นี่
2203 E-2RS1TN9 17 40 16 คลิกที่นี่
2203 ETN9 17 40 16 คลิกที่นี่
2204 E-2RS1TN9 20 47 18 คลิกที่นี่
2204 ETN9 20 47 18 คลิกที่นี่
2205 E-2RS1KTN9 25 52 18 คลิกที่นี่
2205 E-2RS1TN9 25 52 18 คลิกที่นี่
2205 EKTN9 25 52 18 คลิกที่นี่
2205 ETN9 25 52 18 คลิกที่นี่
2206 E-2RS1KTN9 30 62 20 คลิกที่นี่
2206 E-2RS1TN9 30 62 20 คลิกที่นี่
2206 EKTN9 30 62 20 คลิกที่นี่
2206 ETN9 30 62 20 คลิกที่นี่
2207 E-2RS1KTN9 35 72 23 คลิกที่นี่
2207 E-2RS1TN9 35 72 23 คลิกที่นี่
2207 EKTN9 35 72 23 คลิกที่นี่
2207 ETN9 35 72 23 คลิกที่นี่
2208 E-2RS1KTN9 40 80 23 คลิกที่นี่
2208 E-2RS1TN9 40 80 23 คลิกที่นี่
2208 EKTN9 40 80 23 คลิกที่นี่
2208 ETN9 40 80 23 คลิกที่นี่

 

 

 

 

SKF Self-aligning Double Row 1311-1320

รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดกลมสองแถวชนิดปรับแนวเยื้องศูนย์ได้เอง มีความหมายดังต่อไปนี

E ลักษณะการออกแบบภายในที่ดัดแปลงให้มีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

K รูในเป็นรูเรียว อัตราเรียว 1:12

TN9 รังโพลียาไมล์ 6.6 ฉีดขึ้นรูปเสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว วางตำแหน่งไว้กลางเม็ดลูกกลิ้ง

 

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
 1311 EKTN9 55 120 29 คลิกที่นี่
1311  ETN9 55 120 29 คลิกที่นี่
1312 EKTN9 60 130 31 คลิกที่นี่
1312 ETN9 60 130 31 คลิกที่นี่
1313EKTN9 65 140 33 คลิกที่นี่
1313  ETN9 65 140 33 คลิกที่นี่
1314 70 150 35 คลิกที่นี่
1315 75 160 37 คลิกที่นี่
1315 K 75 160 37 คลิกที่นี่
1316 80 170 39 คลิกที่นี่
1316 K 80 170 39 คลิกที่นี่
1317 85 180 41 คลิกที่นี่
1317 K 85 180 41 คลิกที่นี่
1318 90 190 43 คลิกที่นี่
1318 K 90 190 43 คลิกที่นี่
1319 95 200 45 คลิกที่นี่
1319 K 95 200 45 คลิกที่นี่
1320 100 215 47 คลิกที่นี่
1320 K 100 215 47 คลิกที่นี่

 

 

 

SKF Self-aligning Double Row 1301-1310

รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดกลมสองแถวชนิดปรับแนวเยื้องศูนย์ได้เอง มีความหมายดังต่อไปนี

E ลักษณะการออกแบบภายในที่ดัดแปลงให้มีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

K รูในเป็นรูเรียว อัตราเรียว 1:12

TN9 รังโพลียาไมล์ 6.6 ฉีดขึ้นรูปเสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว วางตำแหน่งไว้กลางเม็ดลูกกลิ้ง

1301

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
 1301 ENT9 12 37 12 คลิกที่นี่
1302  ENT9 15 42 13 คลิกที่นี่
1303 ENT9 17 47 14 คลิกที่นี่
1304 ENT9 20 52 15 คลิกที่นี่
1305 EKNT9 25 62 17 คลิกที่นี่
1305  ENT9 25 62 17 คลิกที่นี่
1306 EKNT9 30 72 19 คลิกที่นี่
1306  ENT9 30 72 19 คลิกที่นี่
1307 EKNT9 35 80 21 คลิกที่นี่
1307  ENT9 35 80 21 คลิกที่นี่
1308 EKNT9 40 90 23 คลิกที่นี่
1308 ENT9 40 90 23 คลิกที่นี่
1309 EKNT9 45 100 25 คลิกที่นี่
1309 ENT9 45 100 25 คลิกที่นี่
1310 EKNT9 50 110 27 คลิกที่นี่
1310 ENT9 50 110 27 คลิกที่นี่