083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดกลมสองแถวชนิดปรับแนวเยื้องศูนย์ได้เอง มีความหมายดังต่อไปนี

E ลักษณะการออกแบบภายในที่ดัดแปลงให้มีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

K รูในเป็นรูเรียว อัตราเรียว 1:12

TN9 รังโพลียาไมล์ 6.6 ฉีดขึ้นรูปเสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว วางตำแหน่งไว้กลางเม็ดลูกกลิ้ง

1301

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
 1301 ENT9 12 37 12 คลิกที่นี่
1302  ENT9 15 42 13 คลิกที่นี่
1303 ENT9 17 47 14 คลิกที่นี่
1304 ENT9 20 52 15 คลิกที่นี่
1305 EKNT9 25 62 17 คลิกที่นี่
1305  ENT9 25 62 17 คลิกที่นี่
1306 EKNT9 30 72 19 คลิกที่นี่
1306  ENT9 30 72 19 คลิกที่นี่
1307 EKNT9 35 80 21 คลิกที่นี่
1307  ENT9 35 80 21 คลิกที่นี่
1308 EKNT9 40 90 23 คลิกที่นี่
1308 ENT9 40 90 23 คลิกที่นี่
1309 EKNT9 45 100 25 คลิกที่นี่
1309 ENT9 45 100 25 คลิกที่นี่
1310 EKNT9 50 110 27 คลิกที่นี่
1310 ENT9 50 110 27 คลิกที่นี่