083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดกลมสองแถวชนิดปรับแนวเยื้องศูนย์ได้เอง มีความหมายดังต่อไปนี

E ลักษณะการออกแบบภายในที่ดัดแปลงให้มีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

K รูในเป็นรูเรียว อัตราเรียว 1:12

TN9 รังโพลียาไมล์ 6.6 ฉีดขึ้นรูปเสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว วางตำแหน่งไว้กลางเม็ดลูกกลิ้ง

 

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
 1311 EKTN9 55 120 29 คลิกที่นี่
1311  ETN9 55 120 29 คลิกที่นี่
1312 EKTN9 60 130 31 คลิกที่นี่
1312 ETN9 60 130 31 คลิกที่นี่
1313EKTN9 65 140 33 คลิกที่นี่
1313  ETN9 65 140 33 คลิกที่นี่
1314 70 150 35 คลิกที่นี่
1315 75 160 37 คลิกที่นี่
1315 K 75 160 37 คลิกที่นี่
1316 80 170 39 คลิกที่นี่
1316 K 80 170 39 คลิกที่นี่
1317 85 180 41 คลิกที่นี่
1317 K 85 180 41 คลิกที่นี่
1318 90 190 43 คลิกที่นี่
1318 K 90 190 43 คลิกที่นี่
1319 95 200 45 คลิกที่นี่
1319 K 95 200 45 คลิกที่นี่
1320 100 215 47 คลิกที่นี่
1320 K 100 215 47 คลิกที่นี่