083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

SKF Angular Contact Double Row 3311-3322

รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถว มีความหมายดังต่อไปนี้

A ไม่มีร่องหยอดเม็ดลูกกลิ้ง

MT33 บรรจุจาระบีลิเธียม ช่วงอุณหภูมิการใข้งาน -30 ถึง +120ํ   C

TN9 รังโพลียาไมล์ 6.6 ฉีดขึ้นรูปเสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

2RS1 แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

2Z ฝาหลังปิดกันฝุ่นติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
3311 A 55 120 49.2 คลิกที่นี่
3312 A 60 130 54 คลิกที่นี่
3313 A 65 140 58.7 คลิกที่นี่
3314 A 70 150 63.5 คลิกที่นี่
3315 A 75 160 68.3 คลิกที่นี่
3316 A 80 170 68.3 คลิกที่นี่
3317 A 85 180 73 คลิกที่นี่
3318 A 90 190 73 คลิกที่นี่
3319 A 95 200 77.8 คลิกที่นี่
3320 A 100 215 82.6 คลิกที่นี่
 3322 A 110 240 92.1 คลิกที่นี่

SKF Angular Contact Double Row 3302-3310

รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถว มีความหมายดังต่อไปนี้

A ไม่มีร่องหยอดเม็ดลูกกลิ้ง

MT33 บรรจุจาระบีลิเธียม ช่วงอุณหภูมิการใข้งาน -30 ถึง +120ํ   C

TN9 รังโพลียาไมล์ 6.6 ฉีดขึ้นรูปเสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

2RS1 แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

2Z ฝาหลังปิดกันฝุ่นติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
3302 ATN9 15 42 19 คลิกที่นี่
3302 A-2RS1TN9/MT33 15 42 19 คลิกที่นี่
3302 A-2ZTN9/MT33 15 42 19 คลิกที่นี่
3303 ATN9 17 47 22.2 คลิกที่นี่
3303 A-2RS1TN9/MT33 17 47 22.2 คลิกที่นี่
3303 A-2ZTN9/MT33 17 47 22.2 คลิกที่นี่
3304 A 20 52 22.2 คลิกที่นี่
3304 ATN9 20 52 22.2 คลิกที่นี่
3304 A-2RS1TN9/MT33 20 52 22.2 คลิกที่นี่
3304 A-2ZTN9/MT33 20 52 22.2  คลิกที่นี่
3305 A 25 62 25.4 คลิกที่นี่
3305 ATN9 25 62 25.4 คลิกที่นี่
3305 A-2RS1TN9/MT33 25 62 25.4 คลิกที่นี่
3305 A-2ZTN9/MT33 25 62 25.4 คลิกที่นี่
3306 A 30 72 30.2 คลิกที่นี่
3306 ATN9 30 72 30.2 คลิกที่นี่
3306 A-2RS1TN9/MT33 30 72 30.2 คลิกที่นี่
3306 A-2ZTN9/MT33 30 72 30.2 คลิกที่นี่
3307 A 35 80 34.9 คลิกที่นี่
3307 ATN9 35 80 34.9 คลิกที่นี่
3307 A-2RS1TN9/MT33 35 80 34.9 คลิกที่นี่
3307 A-2ZTN9/MT33 35 80 34.9 คลิกที่นี่
3308 A 40 90 36.5 คลิกที่นี่
3308 ATN9 40 90 36.5 คลิกที่นี่
3308 A-2RS1TN9/MT33 40 90 36.5 คลิกที่นี่
3308 A-2ZTN9/MT33 40 90 36.5 คลิกที่นี่
3309 A 45 100 39.7 คลิกที่นี่
3309 ATN9 45 100 39.7 คลิกที่นี่
3310A 50 110 44.4 คลิกที่นี่
3310ATN9 50 110 44.4 คลิกที่นี่

SKF Angular Contact Double Row 3211-3222

รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถว มีความหมายดังต่อไปนี้

A ไม่มีร่องหยอดเม็ดลูกกลิ้ง

MT33 บรรจุจาระบีลิเธียม ช่วงอุณหภูมิการใข้งาน -30 ถึง +120ํ   C

TN9 รังโพลียาไมล์ 6.6 ฉีดขึ้นรูปเสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

2RS1 แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

2Z ฝาหลังปิดกันฝุ่นติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
3211 A 55 100 33.3 คลิกที่นี่
3211 ATN9 55 100 33.3 คลิกที่นี่
3212 A 60 110 36.5 คลิกที่นี่
3212 ATN9 60 110 36.5 คลิกที่นี่
3213 A 65 120 38.1 คลิกที่นี่
3214 A 70 125 39.7 คลิกที่นี่
3215 A 75 130 41.3 คลิกที่นี่
3216 A 80 140 44.4 คลิกที่นี่
3217 A 85 150 49.5 คลิกที่นี่
3218 A 90 160 52.4 คลิกที่นี่
3219 A 95 170 55.6 คลิกที่นี่
3220 A 100 180 60.3 คลิกที่นี่
3222 A 110 200 69.8 คลิกที่นี่

SKF Angular Contact Double Row 3200-3210

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถว 

Double Row Angular Contact

รหัสเสริมที่ใช้ระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถวมีความหมายดังต่อไปนี้

A ไม่มีร่องหยอดเม็ดลูกกลิ้ง

MT33 บรรจุจาระบีลิเธียม ช่วงอุณหภูมิการใข้งาน -30 ถึง +120ํ   C

TN9 รังโพลียาไมล์ 6.6 ฉีดขึ้นรูปเสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

2RS1 แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

2Z ฝาหลังปิดกันฝุ่นติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
3200 ATN9 10 30 14 คลิกที่นี่
3200 A-2ZTN9/MT33 10 30 14 คลิกที่นี่
3201 ATN9 12 32 15.9 คลิกที่นี่
3201 A-2RS1TN9/MT33 12 32 15.9 คลิกที่นี่ 
3201 A-2ZTN9/MT33 12 32 15.9 คลิกที่นี่
3202 ATN9 15 35 15.9 คลิกที่นี่
3202 A-2RS1TN9/MT33 15 35 15.9 คลิกที่นี่
3202 A-2ZTN9/MT33 15 35 15.9 คลิกที่นี่
3203 ATN9 17 40 17.5 คลิกที่นี่
3203 A-2RS1TN9/MT33 17 40 17.5 คลิกที่นี่
3203 A-2ZTN9/MT33 17 40 17.5 คลิกที่นี่
3204 A 20 47 20.6 คลิกที่นี่
3204 ATN9 20 47 20.6 คลิกที่นี่
3204 A-2RS1TN9/MT33 20 47 20.6 คลิกที่นี่
3204 A-2ZTN9/MT33 20 47 20.6 คลิกที่นี่
3205 A 25 52 20.6 คลิกที่นี่
3205 ATN9 25 52 20.6 คลิกที่นี่
3205 A-2RS1TN9/MT33 25 52 20.6 คลิกที่นี่
3205 A-2ZTN9/MT33 25 52 20.6 คลิกที่นี่
3206 A 30 62 23.8 คลิกที่นี่
3206 ATN9 30 62 23.8 คลิกที่นี่
3206 A-2RS1TN9/MT33 30 62 23.8 คลิกที่นี่
3206 A-2ZTN9/MT33 30 62 23.8 คลิกที่นี่
3207 A 35 72 27 คลิกที่นี่
3207 ATN9 35 72 27 คลิกที่นี่
3207 A-2ZTN9/MT33 35 72 27 คลิกที่นี่
3208 A 40 80 30.2 คลิกที่นี่
3208 ATN9 40 80 30.2 คลิกที่นี่
3208 A-2RS1TN9/MT33 40 80 30.2 คลิกที่นี่
3208 A-2ZTN9/MT33  40  80  30.2  คลิกที่นี่
3209 A 45 85 30.2 คลิกที่นี่
3209 ATN9 45 85 30.2 คลิกที่นี่
3209 A-2RS1TN9/MT33 45 85 30.2 คลิกที่นี่
3209 A-2ZTN9/MT33  45  85  30.2  คลิกที่นี่
3210 A 50 90 30.2 คลิกที่นี่
3210 ATN9 50 90 30.2 คลิกที่นี่
3210 A-2RS1TN9/MT33  50  90  30.2 คลิกที่นี่ 
3210 A-2ZTN9/MT33 50 90 30.2 คลิกที่นี่

 

SKF Self-aligning Double Row 2302-2316

รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดกลมสองแถวชนิดปรับแนวเยื้องศูนย์ได้เอง มีความหมายดังต่อไปนี

C3 ช่องว่างภายในแนวรัศมีมีระดับมากกว่าระดับปกติ

E ลักษณะการออกแบบภายในที่ดัดแปลงให้มีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

K รูในเป็นรูเรียว อัตราเรียว 1:12

TN9 รังโพลียาไมล์ 6.6 ฉีดขึ้นรูปเสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว วางตำแหน่งไว้กลางเม็ดลูกกลิ้ง

2RS1 แผ่นยางกันฝุ่นแบบความเสียดทานต่ำ ทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
2302 15 42 17 คลิกที่นี่
2302 E-2RS1TN9 15 42 17 คลิกที่นี่
2303 E-2RS1TN9 17 47 19 คลิกที่นี่
2304 E-2RS1TN9 20 52 21 คลิกที่นี่
2305 E-2RS1TN9 25 62 24 คลิกที่นี่
2305  ETN9 25 62 24 คลิกที่นี่
2306 30 72 27 คลิกที่นี่
2306 E-2RS1TN9 30 72 27 คลิกที่นี่
2306 K 30 72 27 คลิกที่นี่
2307 E-2RS1TN9/C3 35 80 31 คลิกที่นี่
2307 E-2RS1TN9 35 80 31 คลิกที่นี่
2307 EKTN9 35 80 31 คลิกที่นี่
2307 ETN9 35 80 31 คลิกที่นี่
2308  E-2RS1TN9 40 90 33 คลิกที่นี่
2308  EKTN9 40 90 33 คลิกที่นี่
2308 ETN9 40 90 33 คลิกที่นี่
2309 E-2RS1TN9 45 100 36 คลิกที่นี่
2309 EKTN9 45 100 36 คลิกที่นี่
2309 ETN9 45 100 36 คลิกที่นี่
2210 50 110 40 คลิกที่นี่
2210 E-2RS1TN9 50 110 40 คลิกที่นี่
2210 K 50 110 40 คลิกที่นี่
2211 55 120 43 คลิกที่นี่
2211 K 55 120 43 คลิกที่นี่
2212 60 130 46 คลิกที่นี่
2212 K 60 130 46 คลิกที่นี่
2213 65 140 48 คลิกที่นี่
2213 K 65 140 48 คลิกที่นี่
2214 70 150 51 คลิกที่นี่
2215 75 160 55 คลิกที่นี่
2215 K 75 160 55 คลิกที่นี่
2216 80 170 58 คลิกที่นี่
2216 K 80 170 58 คลิกที่นี่