083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถว 

Double Row Angular Contact

รหัสเสริมที่ใช้ระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถวมีความหมายดังต่อไปนี้

A ไม่มีร่องหยอดเม็ดลูกกลิ้ง

MT33 บรรจุจาระบีลิเธียม ช่วงอุณหภูมิการใข้งาน -30 ถึง +120ํ   C

TN9 รังโพลียาไมล์ 6.6 ฉีดขึ้นรูปเสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

2RS1 แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

2Z ฝาหลังปิดกันฝุ่นติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
3200 ATN9 10 30 14 คลิกที่นี่
3200 A-2ZTN9/MT33 10 30 14 คลิกที่นี่
3201 ATN9 12 32 15.9 คลิกที่นี่
3201 A-2RS1TN9/MT33 12 32 15.9 คลิกที่นี่ 
3201 A-2ZTN9/MT33 12 32 15.9 คลิกที่นี่
3202 ATN9 15 35 15.9 คลิกที่นี่
3202 A-2RS1TN9/MT33 15 35 15.9 คลิกที่นี่
3202 A-2ZTN9/MT33 15 35 15.9 คลิกที่นี่
3203 ATN9 17 40 17.5 คลิกที่นี่
3203 A-2RS1TN9/MT33 17 40 17.5 คลิกที่นี่
3203 A-2ZTN9/MT33 17 40 17.5 คลิกที่นี่
3204 A 20 47 20.6 คลิกที่นี่
3204 ATN9 20 47 20.6 คลิกที่นี่
3204 A-2RS1TN9/MT33 20 47 20.6 คลิกที่นี่
3204 A-2ZTN9/MT33 20 47 20.6 คลิกที่นี่
3205 A 25 52 20.6 คลิกที่นี่
3205 ATN9 25 52 20.6 คลิกที่นี่
3205 A-2RS1TN9/MT33 25 52 20.6 คลิกที่นี่
3205 A-2ZTN9/MT33 25 52 20.6 คลิกที่นี่
3206 A 30 62 23.8 คลิกที่นี่
3206 ATN9 30 62 23.8 คลิกที่นี่
3206 A-2RS1TN9/MT33 30 62 23.8 คลิกที่นี่
3206 A-2ZTN9/MT33 30 62 23.8 คลิกที่นี่
3207 A 35 72 27 คลิกที่นี่
3207 ATN9 35 72 27 คลิกที่นี่
3207 A-2ZTN9/MT33 35 72 27 คลิกที่นี่
3208 A 40 80 30.2 คลิกที่นี่
3208 ATN9 40 80 30.2 คลิกที่นี่
3208 A-2RS1TN9/MT33 40 80 30.2 คลิกที่นี่
3208 A-2ZTN9/MT33  40  80  30.2  คลิกที่นี่
3209 A 45 85 30.2 คลิกที่นี่
3209 ATN9 45 85 30.2 คลิกที่นี่
3209 A-2RS1TN9/MT33 45 85 30.2 คลิกที่นี่
3209 A-2ZTN9/MT33  45  85  30.2  คลิกที่นี่
3210 A 50 90 30.2 คลิกที่นี่
3210 ATN9 50 90 30.2 คลิกที่นี่
3210 A-2RS1TN9/MT33  50  90  30.2 คลิกที่นี่ 
3210 A-2ZTN9/MT33 50 90 30.2 คลิกที่นี่