083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถว มีความหมายดังต่อไปนี้

A ไม่มีร่องหยอดเม็ดลูกกลิ้ง

MT33 บรรจุจาระบีลิเธียม ช่วงอุณหภูมิการใข้งาน -30 ถึง +120ํ   C

TN9 รังโพลียาไมล์ 6.6 ฉีดขึ้นรูปเสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

2RS1 แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

2Z ฝาหลังปิดกันฝุ่นติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
3211 A 55 100 33.3 คลิกที่นี่
3211 ATN9 55 100 33.3 คลิกที่นี่
3212 A 60 110 36.5 คลิกที่นี่
3212 ATN9 60 110 36.5 คลิกที่นี่
3213 A 65 120 38.1 คลิกที่นี่
3214 A 70 125 39.7 คลิกที่นี่
3215 A 75 130 41.3 คลิกที่นี่
3216 A 80 140 44.4 คลิกที่นี่
3217 A 85 150 49.5 คลิกที่นี่
3218 A 90 160 52.4 คลิกที่นี่
3219 A 95 170 55.6 คลิกที่นี่
3220 A 100 180 60.3 คลิกที่นี่
3222 A 110 200 69.8 คลิกที่นี่