083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดร่องลึก มีความหมายดังต่อไปนี้

2Z ฝาเหล็กกับฝุ่นแบบ Z ติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

2RSH แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

2RS1 แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
623-2RS1 3 1 0 4 คลิกที่นี่
623-2Z 3 10 4 คลิกที่นี่
624 4 13 5 คลิกที่นี่
624-2RS1 4 13 5 คลิกที่นี่
624-2Z 4 13 5 คลิกที่นี่
625 5 16 5 คลิกที่นี่
625-2RS1 5 16 5 คลิกที่นี่
625-2Z 5 16 5 คลิกที่นี่
626 6 16 5 คลิกที่นี่
626-2RSH 6 19 6 คลิกที่นี่
626-2Z 6 19 6 คลิกที่นี่
627 7 22 7 คลิกที่นี่
627-2RSH 7 22 7 คลิกที่นี่
627-2Z 7 22 7 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
628/4-2Z 4 9 3.5 คลิกที่นี่
628/5-2Z 5 11 4 คลิกที่นี่
628/6-2Z 6 13 5 คลิกที่นี่
628/7-2Z 7 14 5 คลิกที่นี่
628/8-2RS1 8 16 5 คลิกที่นี่
628/8-2Z 8 16 5 คลิกที่นี่
628/9-2Z 9 17 5 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
628-2Z 8 24 8 คลิกที่นี่
629 9 26 8 คลิกที่นี่
629-2RSH 9 26 8 คลิกที่นี่
629-2Z 9 26 8 คลิกที่นี่