083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

2z

รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดร่องลึก มีความหมายดังต่อไปนี้

2Z ฝาเหล็กกับฝุ่นแบบ Z ติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

2RS1 แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
61900 10 22 6 คลิกที่นี่
61900-2RS1 10 22 6 คลิกที่นี่
 61900-2Z 10 22 6 คลิกที่นี่
 61901 12 24 6 คลิกที่นี่
 61901-2RS1 12 24 6 คลิกที่นี่
 61901-2Z 12 24 6 คลิกที่นี่
 61902 15 28 7 คลิกที่นี่
 61902-2RS1 15 28 7 คลิกที่นี่
 61902-2Z 15 28 7 คลิกที่นี่
 61903 17 30 7 คลิกที่นี่
 61903-2RS1 17 30 7 คลิกที่นี่
61903-2Z 17 30 7 คลิกที่นี่
61904 20 37 9 คลิกที่นี่
61904-2RS1 20 37 9 คลิกที่นี่
61905 25 42 9 คลิกที่นี่
61905-2RS1 25 42 9 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
 61906 30 47 9 คลิกที่นี่
 61906-2RS1 30 47 9 คลิกที่นี่
 61907 35 55 10 คลิกที่นี่
 61908 40 62 12 คลิกที่นี่
61908-2RS1 40 62 12 คลิกที่นี่
 61909 45 68 12 คลิกที่นี่
 61909-2RS1 45 68 12 คลิกที่นี่
 61910 50 72 12 คลิกที่นี่
 61910-2RS1 50 72 12 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
 61911  55 80 13 คลิกที่นี่
 61911-2RS1 55 80 13 คลิกที่นี่
 61912  60 85 13 คลิกที่นี่
 61912-2RS1 60 85 13 คลิกที่นี่
 61913 65 90 13 คลิกที่นี่
 61914 70 100 16 คลิกที่นี่
 61915 75 105 16 คลิกที่นี่
61916 80 110 16 คลิกที่นี่
61916-2RS1 80 110 16 คลิกที่นี่
61917 85 120 18 คลิกที่นี่
61918 90 125 18 คลิกที่นี่