083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดร่องลึก มีความหมายดังต่อไปนี้

2Z ฝาเหล็กกับฝุ่นแบบ Z ติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

2RS1 แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
 61800 10 19 5 คลิกที่นี่
 61800-2RS1 10 19 5 คลิกที่นี่
 61800-2Z 10 19 5 คลิกที่นี่
 61801 12 21 5 คลิกที่นี่
 61801-2RS1 12 21 5 คลิกที่นี่
 61801-2Z 12 21 5 คลิกที่นี่
 61802 15 24 5 คลิกที่นี่
 61802-2RS1 15 24 5 คลิกที่นี่
 61802-2Z 15 24 5 คลิกที่นี่
 61803 17 26 5 คลิกที่นี่
 61803-2RS1 17 26 5 คลิกที่นี่
61803-2Z 17 26 5 คลิกที่นี่
61804 20 32 7 คลิกที่นี่
61804-2RS1 20 32 7 คลิกที่นี่
61805 25 37 7 คลิกที่นี่
61805-2RS1 25 37 7 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
 61806 30 42 7 คลิกที่นี่
 61806-2RS1 30 42 7 คลิกที่นี่
 61807 35 47 7 คลิกที่นี่
 61807-2RS1 35 47 7 คลิกที่นี่
 61808 40 52 7 คลิกที่นี่
61808-2RS1 40 52 7 คลิกที่นี่
 61809 45 58 7 คลิกที่นี่
 61809-2RS1 45 58 7 คลิกที่นี่
 61810 50 65 7 คลิกที่นี่
 61810-2RS1 50 65 7 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
 61811  55 72 9 คลิกที่นี่
 61811-2RS1 55 72 9 คลิกที่นี่
 61812  60 78 10 คลิกที่นี่
 61812-2RS1  60 78 10 คลิกที่นี่
 61813 65 85 10 คลิกที่นี่
61813-2RS1 65 85 10  คลิกที่นี่
 61814 70 90 10 คลิกที่นี่
 61814-2RS1 70 90 10 คลิกที่นี่
 61815 75 95 10 คลิกที่นี่
 61815-2RS1 75 95 10 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
 61816  80 100 10 คลิกที่นี่
 61816-2RS1 80 100 10 คลิกที่นี่
 61817 85 110 10 คลิกที่นี่
 61817-2RS1 85 110 10 คลิกที่นี่
 61818 90 115 13 คลิกที่นี่
61818-2RS1 90 115 13  คลิกที่นี่
 61820 100 125 13 คลิกที่นี่
 61820-2RS1 100 125 13 คลิกที่นี่