083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

2z

รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดร่องลึก มีความหมายดังต่อไปนี้

2Z ฝาเหล็กกับฝุ่นแบบ Z ติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

2RSH แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
604-2Z 4 12 4 คลิกที่นี่
607 7 19 6 คลิกที่นี่
607-2RSH 7 19 6 คลิกที่นี่
607-2Z 7 19 6 คลิกที่นี่
608 8 22 7 คลิกที่นี่
608-2RSH 8 22 7 คลิกที่นี่
608-2Z 8 22 7 คลิกที่นี่
609 9 24 7 คลิกที่นี่
609-2RSH 9 24 7 คลิกที่นี่
609-2Z 9 24 7 คลิกที่นี่