083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกรุ่นประหยัดพลังงาน

E2 Shielded Deep Groove Ball Bearing 

2z

2Z ฝาเหล็กกับฝุ่นแบบ Z ติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
E2.625-2Z 5 16 5 คลิกที่นี่
E2.635-2Z 5 19 6 คลิกที่นี่
E2.626-2Z 6 19 6 คลิกที่นี่
E2.607-2Z 7 19 6 คลิกที่นี่
E2.608-2Z 7 22 7 คลิกที่นี่
E2.628-2Z 8 24 8 คลิกที่นี่
E2.609-2Z 9 24 7 คลิกที่นี่
E2.629-2Z 9 26 8 คลิกที่นี่