083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกรุ่นประหยัดพลังงาน

E2 Shielded Deep Groove Ball Bearing 

2Z ฝาเหล็กกับฝุ่นแบบ Z ติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

C3 ช่องว่างภายในแนวรัศมีระดับที่มากกว่าระดับปกติ

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
E2.6000-2z 10 26 8 คลิกที่นี่
E2.6200-2Z 10 30 9 คลิกที่นี่
E2.6300-2Z 10 35 11 คลิกที่นี่
E2.6001-2Z 12 28 8 คลิกที่นี่
E2.6201-2Z 12 32 10 คลิกที่นี่
E2.6301-2Z 12 37 12 คลิกที่นี่
E2.6002-2Z 15 32 9 คลิกที่นี่
E2.6202-2Z 15 35 11 คลิกที่นี่
E2.6302-2Z 15 42 13 คลิกที่นี่
E2.6003-2Z 17 35 10 คลิกที่นี่
E2.6203-2Z 17 40 14 คลิกที่นี่
E2.6303-2Z 17 47 14 คลิกที่นี่
E2.6004-2Z 20 42 12 คลิกที่นี่
E2.6204-2Z 20 47 14 คลิกที่นี่
E2.6304-2Z 20 52 15 คลิกที่นี่
E2.6005-2Z 25 47 12 คลิกที่นี่
E2.6205-2Z 25 52 15 คลิกที่นี่
E2.6305-2Z 25 62 17 คลิกที่นี่
E2.6006-2Z 30 55 13 คลิกที่นี่
E2.6206-2Z 30 62 16 คลิกที่นี่
E2.6306-2Z 30 72 19 คลิกที่นี่
E2.6207-2Z 35 72 17 คลิกที่นี่
E2.6307-2Z 35 80 21 คลิกที่นี่
E2.6208-2Z 40 80 18 คลิกที่นี่
E2.6308-2Z 40 90 23 คลิกที่นี่
E2.6209-2Z 45 85 18 คลิกที่นี่
E2.6309-2Z 45 100 25 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
E2.6310-2z 50 110 27 คลิกที่นี่
E2.6311-2Z 55 120 29 คลิกที่นี่
E2.6312-2Z 60 130 31 คลิกที่นี่
 E2.6313-2Z/C3 65 140 33 คลิกที่นี่
E2.6314-2Z/C3 70 150 35 คลิกที่นี่
E2.6315-2Z/C3 75 160 37 คลิกที่นี่
E2.6316-2Z/C3 80 170 39 คลิกที่นี่