083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก สองแถว

Double Row Deep Groove Ball Bearing

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
4200ANT9 10 30 14 คลิกที่นี่
4201ANT9 12 35 14 คลิกที่นี่
4202ANT9 15 35 14 คลิกที่นี่
4203ANT9 17 40 16 คลิกที่นี่
4204ANT9 20 47 18 คลิกที่นี่
4205ANT9 25 52 18 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
4206ANT9 30 36 20 คลิกที่นี่
4207ANT9 35 72 23 คลิกที่นี่
4208ANT9 40 80 23 คลิกที่นี่
4209ANT9 45 85 23 คลิกที่นี่
4210ANT9 50 90 23 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
4211ANT9 55 100 25 คลิกที่นี่
4212ANT9 60 110 28 คลิกที่นี่
4213ANT9 65 120 31 คลิกที่นี่
4214ANT9 70 125 31 คลิกที่นี่
4215ANT9 75 130 31 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
4216ANT9 80 140 33 คลิกที่นี่
4217ANT9 85 150 36 คลิกที่นี่
4218ANT9 90 160 40 คลิกที่นี่