083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ชนิดปลอดสนิม สเตนเลสสตีล

SINGLE ROW DEEP GROOVE BALL BEARING-STAINLESS STEEL

รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดร่องลึก มีความหมายดังต่อไปนี้

2Z ฝาเหล็กกับฝุ่นแบบ Z ติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

2RS1 แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
W 604-2Z 4 12 4 คลิกที่นี่
W 607-2Z 7 19 6 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
W 608 8 22 7 คลิกที่นี่
W 608-2RS1 8 22 7 คลิกที่นี่
W 608-2Z 8 22 7 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
W 618/1 1 3 1 คลิกที่นี่
W 618/4 4 9 2.5 คลิกที่นี่
W 618/6 6 13 3.5 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
W619/4-2Z 4 11 4 คลิกที่นี่
W619/5 5 13 4 คลิกที่นี่
W619/5-2Z 5 13 4 คลิกที่นี่
W619/6-2Z 6 15 5 คลิกที่นี่
W619/7-2Z 7 17 5 คลิกที่นี่
W619/8-2Z 8 19 6 คลิกที่นี่
W619/9-2Z 9 20 6 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
W623-2Z 3 10 4 คลิกที่นี่
W624-2Z 4 13 5 คลิกที่นี่
W625 5 16 5 คลิกที่นี่
W625-2Z 5 16 5 คลิกที่นี่
W626-2RS1 6 19 6 คลิกที่นี่
W628/4-2Z 4 9 3.5 คลิกที่นี่
W628/5-2Z 5 11 4 คลิกที่นี่
W628/6-2Z 6 13 5 คลิกที่นี่
W628/8-2RS1 8 16 5 คลิกที่นี่
W628/8-2Z 8 16 5 คลิกที่นี่
W629-2Z 9 26 8 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
W635-2Z 5 19 6 คลิกที่นี่
W637/3-2Z 3 6 3 คลิกที่นี่
W638/4-2Z 4 9 4 คลิกที่นี่
W638/5-2Z 5 11 5 คลิกที่นี่
W638/8-2Z 8 16 6 คลิกที่นี่