083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดร่องลึก มีความหมายดังต่อไปนี้

RSH แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

ฝาเหล็กกันฝุ่นแบบอัดขึ้นรุปปิดที่ด้านหนึ่งของตลับลูกปืน

RS1 แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ด้านในด้านหนึ่งของตลับลูกปืน

2Z ฝาเหล็กกับฝุ่นแบบ Z ติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

2RSL แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัส ความเสียดทานต่ำ ทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

2RZ แผ่นยางกันฝุ่นแบบความเสียดทานต่ำ ทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

2RS1 แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

2RSH แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
6300 10 35 11 คลิกที่นี่
6300-2 RSH 10 35 11 คลิกที่นี่
6300-Z 10 35 11 คลิกที่นี่
6300-2 Z 10 35 11 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
6301 12 37 12 คลิกที่นี่
6300-2 RSH 12 37 12 คลิกที่นี่
6300-Z 12 37 12 คลิกที่นี่
6300-2 Z 12 37 12 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
6302 15 42 13 คลิกที่นี่
6300-2 RSH 15 42 13 คลิกที่นี่
6300-Z 15 42 13 คลิกที่นี่
6300-2 Z 15 42 13 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
6303 17 47 14 คลิกที่นี่
6303-RSH 17 47 14 คลิกที่นี่
6303-2 RSH 17 47 14 คลิกที่นี่
6303-Z 17 47 14 คลิกที่นี่
6303-2 Z 17 47 14 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
6304 20 52 15 คลิกที่นี่
6304-2 RSH 20 52 15 คลิกที่นี่
6304-Z 20 52 15 คลิกที่นี่
6304-2 Z 20 52 15 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
6305 25 62 17 คลิกที่นี่
6305-RS1 25 62 17 คลิกที่นี่
6305-2 RS1 25 62 17 คลิกที่นี่
6305-Z 25 62 17 คลิกที่นี่
6305-2 Z 25 62 17 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
6306 30 72 19 คลิกที่นี่
6306-RS1 30 72 19 คลิกที่นี่
6306-2 RS1 30 72 19 คลิกที่นี่
6306-Z 30 72 19 คลิกที่นี่
6306-2 Z 30 72 19 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
6307 35 80 21 คลิกที่นี่
6307-RS1 35 80 21 คลิกที่นี่
6307-2 RS1 35 80 21 คลิกที่นี่
6307-Z 35 80 21 คลิกที่นี่
6307-2 Z 35 80 21 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
6308 40 90 23 คลิกที่นี่
6308-RS1 40 90 23 คลิกที่นี่
6308-2 RS1 40 90 23 คลิกที่นี่
6308-Z 40 90 23 คลิกที่นี่
6308-2 Z 40 90 23 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
6309 45 100 25 คลิกที่นี่
6309-RS1 45 100 25 คลิกที่นี่
6309-2 RS1 45 100 25 คลิกที่นี่
6309-Z 45 100 25 คลิกที่นี่
6309-2 Z 45 100 25 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
6310 50 110 27 คลิกที่นี่
6310-RS1 50 110 27 คลิกที่นี่
6310-2 RS1 50 110 27 คลิกที่นี่
6310-Z 50 110 27 คลิกที่นี่
6310-2 Z 50 110 27 คลิกที่นี่