083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดร่องลึก มีความหมายดังต่อไปนี้

RSH แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

ฝาเหล็กกันฝุ่นแบบอัดขึ้นรุปปิดที่ด้านหนึ่งของตลับลูกปืน

RS1 แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ด้านในด้านหนึ่งของตลับลูกปืน

2Z ฝาเหล็กกับฝุ่นแบบ Z ติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

2RSL แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัส ความเสียดทานต่ำ ทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

2RZ แผ่นยางกันฝุ่นแบบความเสียดทานต่ำ ทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

2RS1 แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

2RSH แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
6211  55 100 21 คลิกที่นี่
6211-RS1  55 100 21 คลิกที่นี่
6211-2 RS1  55 100 21 คลิกที่นี่
6211-Z  55 100 21 คลิกที่นี่
6211-2 Z  55 100 21 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
6212 60 110 22 คลิกที่นี่
6212-RS1  60 110 22 คลิกที่นี่
6212-2 RS1 60 110 22 คลิกที่นี่
6212-Z 60 110 22 คลิกที่นี่
6212-2Z 60 110 22 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
6213   65 120 23 คลิกที่นี่
6213-RS1   65 120 23 คลิกที่นี่
6213-2 RS1   65 120 23 คลิกที่นี่
6213-Z  65 120 23 คลิกที่นี่
6213-2Z 65 120 23 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
6214   70 125 24 คลิกที่นี่
6214-RS1   70 125 24 คลิกที่นี่
6214-2 RS1   70 125 24 คลิกที่นี่
6214-Z   70 125 24 คลิกที่นี่
6214-2Z   70 125 24 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
6215    75 130 25 คลิกที่นี่
6215-RS1    75 130 25 คลิกที่นี่
6215-2 RS1    75 130 25 คลิกที่นี่
6215-Z    75 130 25 คลิกที่นี่
6215-2Z   75 130 25 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
6216  80 140 26 คลิกที่นี่
6216-RS1   80 140 26 คลิกที่นี่
6216-2 RS1   80 140 26 คลิกที่นี่
6216-Z   80 140 26 คลิกที่นี่
6216-2Z  80 140 26 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
6217    85 150 28 คลิกที่นี่
6217-2 RS1    85 150 28 คลิกที่นี่
6217-Z   85 150 28 คลิกที่นี่
6217-2Z 85 150 28 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
6218    90 160 30 คลิกที่นี่
6218-2RS1    90 160 30 คลิกที่นี่
6218-Z   90 160 30 คลิกที่นี่
6218-2Z   90 160 30 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
6219    95 170 32 คลิกที่นี่
6219-2 RS1    95 170 32 คลิกที่นี่
6219-Z   95 170 32 คลิกที่นี่
6219-2Z   95 170 32 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
6220  100 180 34 คลิกที่นี่
6220-2 RS1 100 180 34 คลิกที่นี่
6220-Z 100 180 34 คลิกที่นี่
6220-2Z 100 180 34 คลิกที่นี่