083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดร่องลึก มีความหมายดังต่อไปนี้

RSH แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

ฝาเหล็กกันฝุ่นแบบอัดขึ้นรุปปิดที่ด้านหนึ่งของตลับลูกปืน

RS1 แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ด้านในด้านหนึ่งของตลับลูกปืน

2Z ฝาเหล็กกับฝุ่นแบบ Z ติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

2RSL แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัส ความเสียดทานต่ำ ทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

2RZ แผ่นยางกันฝุ่นแบบความเสียดทานต่ำ ทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

2RS1 แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

2RSH แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
6200   10 30 9 คลิกที่นี่
6200-RSH 10 30 9 คลิกที่นี่
6200-2 RSH 10 30  9 คลิกที่นี่
6200-Z  10 30 9 คลิกที่นี่
6200-2Z 10 30 9 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
6201   12 32 10 คลิกที่นี่
6201-RSH   12 32 10 คลิกที่นี่
6201-2 RSH   12 32 10 คลิกที่นี่
6201-Z   12 32 10 คลิกที่นี่
6201-2Z  12 32 10 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
6202   15 35 11 คลิกที่นี่
6202-RSH 15 35 11 คลิกที่นี่
6202-2 RSH  15 35 11 คลิกที่นี่
6202-Z 15 35 11 คลิกที่นี่
6202-2Z 15 35 11 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
6203   17 40 12 คลิกที่นี่
6203-RSH 17 40 12 คลิกที่นี่
6203-2 RSH  17 40 12 คลิกที่นี่
6203-Z 17 40 12 คลิกที่นี่
6203-2Z 17 40 12 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
6204   20 47 14 คลิกที่นี่
6204-RSH 20 47 14 คลิกที่นี่
6204-2 RSH 20 47 14 คลิกที่นี่
6204-Z 20 47 14 คลิกที่นี่
6204-2Z 20 47 14 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
6205   25 52 15 คลิกที่นี่
6205-RSH 25 52 15 คลิกที่นี่
6205-2 RSH 25 52 15 คลิกที่นี่
6205-Z 25 52 15 คลิกที่นี่
6205-2Z 25 52 15 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
6206   30 62 16 คลิกที่นี่
6206-RS1 30 62 16 คลิกที่นี่
6206-2 RS1 30 62 16 คลิกที่นี่
6206-Z 30 62 16 คลิกที่นี่
6206-2Z 30 62 16 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
6207   35 72 17 คลิกที่นี่
6207-RS1 35 72 17 คลิกที่นี่
6207-2 RS1 35 72 17 คลิกที่นี่
6207-Z 35 72 17 คลิกที่นี่
6207-2Z 35 72 17 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
6208   40 80 18 คลิกที่นี่
6208-RS1 48 80 18 คลิกที่นี่
6208-2RS1 48 80 18 คลิกที่นี่
6208-Z 48 80 18 คลิกที่นี่
6208-2Z 48 80 18 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
6209   45 85 19 คลิกที่นี่
6209-RS1 45 85 19 คลิกที่นี่
6209-2 RS1 45 85 19 คลิกที่นี่
6209-Z 45 85 19 คลิกที่นี่
6209-2Z 45 85 19 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
6210   50 90 20 คลิกที่นี่
6210-RS1 50 90 20 คลิกที่นี่
6210-2 RS1 50 90 20 คลิกที่นี่
6210-Z 50 90 20 คลิกที่นี่
6210-2Z 50 90 20 คลิกที่นี่