083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก แถวเดี่ยว 

SINGLE ROW DEEP GROOVE BALL BEARING

รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดร่องลึก มีความหมายดังต่อไปนี้

RSH แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

ฝาเหล็กกันฝุ่นแบบอัดขึ้นรุปปิดที่ด้านหนึ่งของตลับลูกปืน

RS1 แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ด้านในด้านหนึ่งของตลับลูกปืน

2Z ฝาเหล็กกับฝุ่นแบบ Z ติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

2RSL แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัส ความเสียดทานต่ำ ทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

2RZ แผ่นยางกันฝุ่นแบบความเสียดทานต่ำ ทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

2RS1 แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

2RSH แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
6011   55 90 18 คลิกที่นี่
6011-RS1  55 90 18 คลิกที่นี่
6011-2 RS1  55 90 18 คลิกที่นี่
6011-Z   55 90 18 คลิกที่นี่
6011-2Z  55 90 18 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
6012   60 95 18 คลิกที่นี่
6012-RS1  60 95 18 คลิกที่นี่
6012-2 RS1  60 95 18 คลิกที่นี่
6012-Z  60 95 18 คลิกที่นี่
6012-2Z  60 95 18 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
D B
6013   65 100 18 คลิกที่นี่
6013-RS1  65 100 18 คลิกที่นี่
6013-2 RS1  65 100 18 คลิกที่นี่
6013-Z  65 100 18 คลิกที่นี่
6013-2Z  65 100 18 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
D B
6014   70 110 20 คลิกที่นี่
6014-RS1   70 110 20 คลิกที่นี่
6014-2 RS1  70 110 20 คลิกที่นี่
6014-Z  70 110 20 คลิกที่นี่
6014-2Z  70 110 20 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
D B
6015   75 115 20 คลิกที่นี่
6015-2 RS1  75 115 20 คลิกที่นี่
6015-Z  75 115 20 คลิกที่นี่
6015-2Z  75 115 20 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
D B
6016  80 125 22 คลิกที่นี่
6016-2 RS1  80 125 22 คลิกที่นี่
6016-Z  80 125 22 คลิกที่นี่
6016-2Z   80 125 22 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
D B
6017 85 130 22 คลิกที่นี่
6017-2 RS1  85 130 22 คลิกที่นี่
6017-Z 85 130 22 คลิกที่นี่
6017-2Z 85 130 22 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
D B
6018 90 140 24 คลิกที่นี่
6018-2 RS1 90 140 24 คลิกที่นี่
6018-Z 90 140 24 คลิกที่นี่
6018-2Z 90 140 24 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
D B
6019  95 145 24 คลิกที่นี่
6019-2 RS1 95 145 24 คลิกที่นี่
6019-Z  95 145 24 คลิกที่นี่
6019-2Z 95 145 24 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
D B
6020 100 150 24 คลิกที่นี่
6020-2 RS1 100 150 24 คลิกที่นี่
6020-Z 100 150 24 คลิกที่นี่
6020-2Z 100 150 24 คลิกที่นี่