083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

               ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก แถวเดี่ยว 

SINGLE ROW DEEP GROOVE BALL BEARING

รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดร่องลึก มีความหมายดังต่อไปนี้

RSH แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

ฝาเหล็กกันฝุ่นแบบอัดขึ้นรุปปิดที่ด้านหนึ่งของตลับลูกปืน

RS1 แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ด้านในด้านหนึ่งของตลับลูกปืน

2Z ฝาเหล็กกับฝุ่นแบบ Z ติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

2RSL แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัส ความเสียดทานต่ำ ทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

2RZ แผ่นยางกันฝุ่นแบบความเสียดทานต่ำ ทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

2RS1 แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

2RSH แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
6000 10 26 8 คลิกที่นี่
6000-RSH 10 26 8 คลิกที่นี่
6000-2 RSH 10 26 8 คลิกที่นี่
6000-Z 10 26 8 คลิกที่นี่
6000-2Z 10 26 8 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า     ขนาด (ม.ม)  สั่งซื้อสินค้า
d D B
6001 12 28 8 คลิกที่นี่
6001-2RSH 12 28 8 คลิกที่นี่
6001-Z 12 28 8 คลิกที่นี่
6001-2Z 12 28 8 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
6002 15 32 9 คลิกที่นี่
6002-RSH 15 32 9 คลิกที่นี่
6002-2 RSH 15 32 9 คลิกที่นี่
6002-Z 15 32 9 คลิกที่นี่
6002-2Z 15 32 9 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
6003 17 35 10 คลิกที่นี่
6003-RSH 17 35 10 คลิกที่นี่
6003-2 RSH 17 35 10 คลิกที่นี่
6003-Z 17 35 10 คลิกที่นี่
6003-2Z 17 35 10 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
6004 20 42 12 คลิกที่นี่
6004-RSH 20 42 12 คลิกที่นี่
6004-2 RSH 20 42 12 คลิกที่นี่
6004-Z 20 42 12 คลิกที่นี่
6004-2Z 20 42 12 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
6005 25 47 12 คลิกที่นี่
6005-RSH 25 47 12 คลิกที่นี่
6005-2 RSH 25 47 12 คลิกที่นี่
6005-Z 25 47 12 คลิกที่นี่
6005-2Z 25 47 12 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
6006 30 55 13 คลิกที่นี่
6006-RS1 30 55 13 คลิกที่นี่
6006-2 RS1 30 55 13 คลิกที่นี่
6006-Z 30 55 13 คลิกที่นี่
6006-2Z 30 55 13 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
6007 35 62 14 คลิกที่นี่
6007-RS1 35 62 14 คลิกที่นี่
6007-2 RS1 35 62 14 คลิกที่นี่
6007-Z 35 62 14 คลิกที่นี่
6007-2Z 35 62 14 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
6008 40 68 15 คลิกที่นี่
6008-RS1 40 68 15 คลิกที่นี่
6008-2 RS1 40 68 15 คลิกที่นี่
6008-Z 40 68 15 คลิกที่นี่
6008-2Z 40 68 15 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
6009 45 75 16 คลิกที่นี่
6009-RS1 45 75 16 คลิกที่นี่
6009-2 RS1 45 75 16 คลิกที่นี่
6009-Z 45 75 16 คลิกที่นี่
6009-2Z 45 75 16 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
6010 50 80 16 คลิกที่นี่
6010-RS1 50 80 16 คลิกที่นี่
6010-2 RS1 50 80 16 คลิกที่นี่
6010-Z 50 80 16 คลิกที่นี่
6010-2Z 50 80 16 คลิกที่นี่