083-991-4415, 087-711-4212 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com
เลือกหน้า

ตลับลูกปืน Bearing Nachi

ธุรกิจตลับลูกปืนของ นาชิ-ฟูจิโคชิ เปิดตัวด้วยการใช้วัตถุดิบชั้นเยี่ยม ที่ผลิตโดยบริษัท โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ ความชำนาญในทางการตัด และการอบชุบจากประสบการณ์ของเราเอง ลูกค้าจะได้ใช้ตลับลูกปืน ที่มีความแม่นยำสูง ที่มีความทนทาน และมีรูปแบบกะทัดรัด เนื่องจากการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย