083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

SKF Cylindrical Roller NU 202-213

รหัสเสริมที่ใข้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก มีความหมายดังต่อไปนี้

EC การออกแบบภายในภายในผ่านการปรับปรุงให้มีสมรรถนะการทำงานสูงสุด ประกอบด้วยจำนวน หรือขนาดเม็ดลูกกลิ้งที่มากขึ้น พร้อมปรับปรุงผิวสัมผัสบริเวณหน้าแปลนและปลายเม็ดลูกกลิ้ง

P รังโพลียาไมด์ 6.6 ฉีดขึ้นรูปเสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว วางตำแหน่งที่กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

M รังทองเหลืองสองชิ้นตัดกลึงรูป วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง
J รังเหล็กอัดขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
NU 202 ECP 15 35 11 คลิกที่นี่
NU 203 ECP 17 40 12 คลิกที่นี่
NU 204 ECP 20 47 14 คลิกที่นี่
NU 205 ECP 25 52 15 คลิกที่นี่
NU 206 ECJ 30 62 16 คลิกที่นี่
NU 206 ECP 30 62 16 คลิกที่นี่
NU 207 ECJ 35 72 17 คลิกที่นี่
NU 207 ECM 35 72 17 คลิกที่นี่
NU 207 ECP 35 72 17  คลิกที่นี่
NU 208 ECJ 40 80 18 คลิกที่นี่
NU 208 ECM 40 80 18 คลิกที่นี่
NU 208 ECP 40 80 18 คลิกที่นี่
NU 209 ECP 45 85 19 คลิกที่นี่
NU 210 ECJ 50 90 20 คลิกที่นี่
NU 210 ECM 50 90 20 คลิกที่นี่
NU 210 ECP 50 90 20 คลิกที่นี่
NU 211  ECM 55 100 21 คลิกที่นี่
NU 211  ECP 55 100 21 คลิกที่นี่
NU 212 ECJ 60 110 22 คลิกที่นี่
NU 212 ECM 60 110 22 คลิกที่นี่
NU 212 ECP 60 110 22 คลิกที่นี่
NU 213 ECJ 65 120 23 คลิกที่นี่
NU 213 ECM 65 120 23 คลิกที่นี่
NU 213 ECP 65 120 23 คลิกที่นี่

SKF Cylindrical Roller NJ 2203-2318

รหัสเสริมที่ใข้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก มีความหมายดังต่อไปนี้

EC การออกแบบภายในภายในผ่านการปรับปรุงให้มีสมรรถนะการทำงานสูงสุด ประกอบด้วยจำนวน หรือขนาดเม็ดลูกกลิ้งที่มากขึ้น พร้อมปรับปรุงผิวสัมผัสบริเวณหน้าแปลนและปลายเม็ดลูกกลิ้ง

P รังโพลียาไมด์ 6.6 ฉีดขึ้นรูปเสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว วางตำแหน่งที่กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

C3 ช่องวางภายในแนวรัศมีระดับที่มากกว่าระดับปกติ

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
NJ 2203 ECP 17 40 16 คลิกที่นี่
NJ 2204 ECP 20 47 18 คลิกที่นี่
NJ 2204 ECP/C3 20 47 18 คลิกที่นี่
NJ 2205 ECP 25 52 18 คลิกที่นี่
NJ 2206 ECP 30 62 20 คลิกที่นี่
NJ 2207 ECP 35 72 23 คลิกที่นี่
NJ 2208 ECP 40 80 23 คลิกที่นี่
NJ 2209 ECP 45 85 23 คลิกที่นี่
NJ 2210ECP 50 90 23 คลิกที่นี่
NJ 2211 ECP 55 100 25 คลิกที่นี่
NJ 2212 ECP 60 110 28 คลิกที่นี่
NJ 2213 ECP 65 120 31 คลิกที่นี่
NJ 2214 ECP 70 125 31 คลิกที่นี่
NJ 2215 ECP 75 130 31 คลิกที่นี่
NJ 2216 ECP 80 140 33 คลิกที่นี่
NJ 2217 ECP 85 150 36 คลิกที่นี่
NJ 2218 ECP 90 160 40 คลิกที่นี่
NJ 2219 ECP 95 170 43 คลิกที่นี่
NJ 2220 ECP 100 180 46 คลิกที่นี่
NJ 2222 ECP 110 200 53 คลิกที่นี่
NJ 2304 ECP 20 52 21 คลิกที่นี่
NJ 2305 ECP 25 62 24 คลิกที่นี่
NJ 2306 ECP 30 72 27 คลิกที่นี่
NJ 2307 ECP 35 80 31 คลิกที่นี่
NJ 2308 ECP 40 90 33 คลิกที่นี่
NJ 2309 ECP 45 100 36 คลิกที่นี่
NJ 2310 ECP 50 110 40 คลิกที่นี่
NJ 2311 ECP 55 120 43 คลิกที่นี่
NJ 2312 ECP 60 130 46 คลิกที่นี่
NJ 2313 ECP 65 140 48 คลิกที่นี่
NJ 2314 ECP 70 150 51 คลิกที่นี่
NJ 2315 ECP 75 160 55 คลิกที่นี่
NJ 2316 ECP 80 170 58 คลิกที่นี่
NJ 2317 ECP 85 180 60 คลิกที่นี่
NJ 2318 ECJ 90 190 64 คลิกที่นี่

SKF Cylindrical Roller NJ 303-328

รหัสเสริมที่ใข้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก มีความหมายดังต่อไปนี้

EC การออกแบบภายในภายในผ่านการปรับปรุงให้มีสมรรถนะการทำงานสูงสุด ประกอบด้วยจำนวน หรือขนาดเม็ดลูกกลิ้งที่มากขึ้น พร้อมปรับปรุงผิวสัมผัสบริเวณหน้าแปลนและปลายเม็ดลูกกลิ้ง

P รังโพลียาไมด์ 6.6 ฉีดขึ้นรูปเสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว วางตำแหน่งที่กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

J รังเหล็กอัดขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
NJ 303 ECP 17 47 14 คลิกที่นี่
NJ 304 ECP 20 52 15 คลิกที่นี่
NJ 305 ECP 25 62 17 คลิกที่นี่
NJ 306 ECJ 30 72 19 คลิกที่นี่
NJ 306 ECP 30 72 19 คลิกที่นี่
NJ 307 ECJ 35 80 21 คลิกที่นี่
NJ 307 ECP 35 80 21 คลิกที่นี่
NJ 308 ECJ 40 90 23 คลิกที่นี่
NJ 308 ECP 40 90 23 คลิกที่นี่
NJ 309 ECJ 45 100 25  คลิกที่นี่
NJ 309 ECP 45 100 25 คลิกที่นี่
NJ 310 ECJ 50 110 27 คลิกที่นี่
NJ 310 ECP 50 110 27 คลิกที่นี่
NJ 311 ECJ 55 120 29 คลิกที่นี่
NJ 311 ECP 55 120 29 คลิกที่นี่
NJ 312 ECJ 60 130 31 คลิกที่นี่
NJ 312 ECP 60 130 31 คลิกที่นี่
NJ 313 ECJ 65 140 33 คลิกที่นี่
NJ 313 ECP 65 140 33 คลิกที่นี่
NJ 314 ECJ 70 150 35 คลิกที่นี่
NJ 314 ECP 70 150 35 คลิกที่นี่
NJ 315 ECJ 75 160 37 คลิกที่นี่
NJ 315 ECP 75 160 37 คลิกที่นี่
NJ 316 ECJ 80 170 39 คลิกที่นี่
NJ 316 ECP 80 170 39 คลิกที่นี่
NJ 317 ECP 85 180 41 คลิกที่นี่
NJ 318 ECJ 90 190 43 คลิกที่นี่
NJ 318 ECP 90 190 43 คลิกที่นี่
NJ 319 ECJ 95 200 45 คลิกที่นี่
NJ 319 ECP 95 200 45 คลิกที่นี่
NJ 320 ECJ 100 215 47 คลิกที่นี่
NJ 320 ECP 100 215 47 คลิกที่นี่
NJ 321 ECP 105 225 49 คลิกที่นี่
NJ 322 ECJ 110 240 50 คลิกที่นี่
NJ 324 ECJ 120 260 55 คลิกที่นี่
NJ 326 ECJ 130 280 58 คลิกที่นี่
NJ 328 ECJ 140 300 62 คลิกที่นี่

SKF Cylindrical Roller NJ 202-228

รหัสเสริมที่ใข้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก มีความหมายดังต่อไปนี้

EC การออกแบบภายในภายในผ่านการปรับปรุงให้มีสมรรถนะการทำงานสูงสุด ประกอบด้วยจำนวน หรือขนาดเม็ดลูกกลิ้งที่มากขึ้น พร้อมปรับปรุงผิวสัมผัสบริเวณหน้าแปลนและปลายเม็ดลูกกลิ้ง

P รังโพลียาไมด์ 6.6 ฉีดขึ้นรูปเสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว วางตำแหน่งที่กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

J รังเหล็กอัดขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
NJ 202 ECP 15 35 11 คลิกที่นี่
NJ 203 ECP 17 40 12 คลิกที่นี่
NJ 204 ECP 20 47 14 คลิกที่นี่
NJ 205 ECJ 25 52 15 คลิกที่นี่
NJ 205 ECP 25 52 15 คลิกที่นี่
NJ 206 ECJ 30 62 16 คลิกที่นี่
NJ 206 ECP 30 62 16 คลิกที่นี่
NJ 207 ECJ 35 72 17 คลิกที่นี่
NJ 207 ECP 35 72 17 คลิกที่นี่
NJ 208 ECJ 40 80 18 คลิกที่นี่
NJ 208 ECP 40 80 18 คลิกที่นี่
NJ 209 ECP 45 85 19 คลิกที่นี่
NJ 210 ECJ 50 90 20 คลิกที่นี่
NJ 210 ECP 50 90 20 คลิกที่นี่
NJ 211 ECJ 55 100 21 คลิกที่นี่
NJ 211 ECP 55 100 21 คลิกที่นี่
NJ 212 ECJ 60 110 22 คลิกที่นี่
NJ 212 ECP 60 110 22 คลิกที่นี่
NJ 213 ECJ 65 120 23 คลิกที่นี่
NJ 213 ECP 65 120 23 คลิกที่นี่
NJ 214 ECP 70 125 24 คลิกที่นี่
NJ 215 ECJ 75 130 25 คลิกที่นี่
NJ 215 ECP 75 130 25 คลิกที่นี่
NJ 216 ECJ 80 140 26 คลิกที่นี่
NJ 216 ECP 80 140 26 คลิกที่นี่
NJ 217 ECP 85 150 28 คลิกที่นี่
NJ 218 ECJ 90 160 30 คลิกที่นี่
NJ 218 ECP 90 160 30 คลิกที่นี่
NJ 219 ECJ 95 170 32 คลิกที่นี่
NJ 219 ECP 95 170 32 คลิกที่นี่
NJ 220 ECJ 100 180 34 คลิกที่นี่
NJ 220 ECP 100 180 34 คลิกที่นี่
NJ 221 ECP 105 190 36 คลิกที่นี่
NJ 222 ECJ 110 200 38 คลิกที่นี่
NJ 222 ECP 110 200 38 คลิกที่นี่
NJ 224 ECJ 120 215 40 คลิกที่นี่
NJ 224 ECP 120 215 40 คลิกที่นี่
NJ 226 ECJ 130 230 40 คลิกที่นี่
NJ 226 ECP 130 230 40 คลิกที่นี่
NJ 228 ECJ 140 250 42 คลิกที่นี่