083-991-4415, 087-711-4212 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

SKF Deep groove Single Row 634-635

รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดร่องลึก มีความหมายดังต่อไปนี้

2Z ฝาเหล็กกับฝุ่นแบบ Z ติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
634-2 4 16 5 คลิกที่นี่
635-2Z 5 19 6 คลิกที่นี่