083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

SKF Four-Point Contact Ball Bearing 304-336

รหัสเสริมที่ใช่เพื่อระบุรหัสลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสสี่จุด มีดังต่อไปนี้

MA  รังทองเหลืองกลึงขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้ชิดวงแหวนนอก

N2 ร่องบากสองร่องอยู่ที่ด้านใดด้านหนึ่งของวงแหวนนอก มีตำแหน่งห่างกัน 180ํ

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
QJ 304 MA 20 52 15 คลิกที่นี่
QJ 306 MA 30 72 19 คลิกที่นี่
QJ 307 MA 35 80 21 คลิกที่นี่
QJ 308 MA 40 90 23 คลิกที่นี่
QJ 309 MA 45 100 25 คลิกที่นี่
QJ 310 MA 50 110 27 คลิกที่นี่
QJ 311 MA 55 120 29 คลิกที่นี่
QJ 312 MA 60 130 31 คลิกที่นี่
QJ 313 MA 65 140 33 คลิกที่นี่
QJ 314 MA 70 150 35 คลิกที่นี่
QJ 315 MA 75 160 37 คลิกที่นี่
QJ 316 MA 80 170 39 คลิกที่นี่
QJ 317 MA 85 180 41 คลิกที่นี่
QJ 318 MA 90 190 43 คลิกที่นี่
QJ 319 MA 95 200 45 คลิกที่นี่
QJ 320 MA 100 215 47 คลิกที่นี่
QJ 322 MA 110 240 50 คลิกที่นี่
QJ 324 MA 120 260 55 คลิกที่นี่
QJ 326 MA 130 280 58 คลิกที่นี่
QJ 328 MA 140 300 62 คลิกที่นี่
QJ 330 MA 150 320 65 คลิกที่นี่
QJ 332 MA 160 340 68 คลิกที่นี่
QJ 334 MA 170 360 72 คลิกที่นี่
QJ 336 MA 180 360 75 คลิกที่นี่