083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

SKF Cylindrical Roller NU 202-213

รหัสเสริมที่ใข้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก มีความหมายดังต่อไปนี้

EC การออกแบบภายในภายในผ่านการปรับปรุงให้มีสมรรถนะการทำงานสูงสุด ประกอบด้วยจำนวน หรือขนาดเม็ดลูกกลิ้งที่มากขึ้น พร้อมปรับปรุงผิวสัมผัสบริเวณหน้าแปลนและปลายเม็ดลูกกลิ้ง

P รังโพลียาไมด์ 6.6 ฉีดขึ้นรูปเสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว วางตำแหน่งที่กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

M รังทองเหลืองสองชิ้นตัดกลึงรูป วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง
J รังเหล็กอัดขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
NU 202 ECP 15 35 11 คลิกที่นี่
NU 203 ECP 17 40 12 คลิกที่นี่
NU 204 ECP 20 47 14 คลิกที่นี่
NU 205 ECP 25 52 15 คลิกที่นี่
NU 206 ECJ 30 62 16 คลิกที่นี่
NU 206 ECP 30 62 16 คลิกที่นี่
NU 207 ECJ 35 72 17 คลิกที่นี่
NU 207 ECM 35 72 17 คลิกที่นี่
NU 207 ECP 35 72 17  คลิกที่นี่
NU 208 ECJ 40 80 18 คลิกที่นี่
NU 208 ECM 40 80 18 คลิกที่นี่
NU 208 ECP 40 80 18 คลิกที่นี่
NU 209 ECP 45 85 19 คลิกที่นี่
NU 210 ECJ 50 90 20 คลิกที่นี่
NU 210 ECM 50 90 20 คลิกที่นี่
NU 210 ECP 50 90 20 คลิกที่นี่
NU 211  ECM 55 100 21 คลิกที่นี่
NU 211  ECP 55 100 21 คลิกที่นี่
NU 212 ECJ 60 110 22 คลิกที่นี่
NU 212 ECM 60 110 22 คลิกที่นี่
NU 212 ECP 60 110 22 คลิกที่นี่
NU 213 ECJ 65 120 23 คลิกที่นี่
NU 213 ECM 65 120 23 คลิกที่นี่
NU 213 ECP 65 120 23 คลิกที่นี่