083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

SKF Deep groove Single Row 16002-16022

รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดร่องลึก มีความหมายดังต่อไปนี้

2Z ฝาเหล็กกับฝุ่นแบบ Z ติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
16002 15 32 8 คลิกที่นี่
16002-2Z 15 32 8 คลิกที่นี่
16003 17 35 8 คลิกที่นี่
16003-2Z 17 35 8 คลิกที่นี่
16004 20 42 8 คลิกที่นี่
16005 25 47 8 คลิกที่นี่
16006 30 55 9 คลิกที่นี่
16007 35 62 9 คลิกที่นี่
16008 40 68 9 คลิกที่นี่
16009 45 75 10 คลิกที่นี่
16010 50 80 10 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
16011 55 90 11 คลิกที่นี่
16012 60 95 11 คลิกที่นี่
16013 65 100 11 คลิกที่นี่
16014 70 110 13 คลิกที่นี่
16015 75 115 13 คลิกที่นี่
16016 80 125 14 คลิกที่นี่
16017 85 130 14 คลิกที่นี่
16018 90 140 16 คลิกที่นี่
16019 95 145 16 คลิกที่นี่
16020 100 150 16 คลิกที่นี่
16021 105 160 18 คลิกที่นี่
16022 110 170 19 คลิกที่นี่