083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

แอคชูเอเตอร์ LM

lmact_00

แอคชูเอเตอร์ LM จะประกอบด้วยฐานอะลูมิเนียมที่รวมอยู่กับตลับลูกปืน LM Guide โต๊ะแบบมาตรฐาน สามารถเลือกระบบขับเคลื่อนและตัวเลือกอื่นๆของชิ้นส่วนหลักต่างๆ มากมายสำหรับผู้ใช้ รวมถึงข้อกำหนดเฉพาะที่เหมาะสำหรับ การใช้งานนั้นๆ
lmact_gl_02 รุ่น GL คือแอคชูเอเตอร์แกนเดี่ยวที่สามารถเลือกชุดการขับเคลื่อนด้วยบอลสกรูหรือการขับเคลื่อนสายพาน รวมถึงฐานอะลูมิเนียมที่มีตลับลูกปืน LM Guide รุ่น GSR ติดตั้งอยู่