083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

แอคชูเอเตอร์ตลับลูกปืน LM Guide THK

lmguideact_00

แอคชูเอเตอร์ตลับลูกปืน LM Guide เป็นแอคชูเอเตอร์ขนาดเล็กที่มีความทนทานและความแม่นยำสูงซึ่งจะมีตลับลูกปืน LM Guide รวมอยู่โดยจะมาพร้อมกับบอลสกรู การใช้งานแอคชูเอเตอร์ตลับลูกปืน LM Guide สามารถลดจำนวนชิ้นส่วนและลดเวลาทำงานของพนักงานได้

 

cblmguideact_02 แอคชูเอเตอร์ตลับลูกปืน LM Guide แบบใช้รังบังคับลูกปืนเม็ดกลม รุ่นนี้จะสามารถทำงานด้วยความเร็วที่สูงกว่า เสียงรบกวนน้อยลง และการทำงานที่ไม่ต้องมีการบำรุงรักษาได้นานกว่ารุ่น KR แบบทั่วไปโดยใช้รังลูกปืนในอุปกรณ์ตลับลูกปืน LM Guide และอุปกรณ์บอลสกรู

 

 

แอคชูเอเตอร์ตลับลูกปืน LM Guide (แบบลูกปืนเต็มรัง) แอคชูเอเตอร์ตลับลูกปืน LM Guide (แบบลูกปืนเต็มรัง) แอคชูเอเตอร์นี้เป็นซีรีส์ที่มีหลากหลายแบบให้เลือกใช้งานตั้งแต่เกลียวบอลสกรูขนาด 1-25 มม.