083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

น็อตแบบร่อง THK

splinenut_00

เนื่องจากผิวของเพลาร่องได้รับการขัดเงา จึงทำให้การเลื่อนมีความราบรื่น นอกจากนี้บริเวณหน้าสัมผัสขนาดใหญ่และการรวมศูนย์กลางที่จะช่วยให้มีการกำหนดศูนย์กลางโดยอัตโนมัติขณะที่มีแรงบิด ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถส่งแรงบิดได้อย่างมีเสถียรภาพ