083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

ตลับลูกปืนทนความร้อน SWC High-Temp Deep Groove Ball Bearings 6000-6020 

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกยี่ห้อ SWC เหมาะสำหรับการใช้งานที่สภาวะอุณหภูมิสูง 350 °C 

รหัสสินค้า สั่งซื้อสินค้า 
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6000 คลิกที่นี่ 
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6001 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6002 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6003 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6004 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6005 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6006 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6007 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6008 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6009 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6010 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6011 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6012 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6013 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6014 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6015 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6016 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6017 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6018 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6019 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6020 คลิกที่นี่