083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

ตลับลูกปืนทนความร้อน SWC High-Temp Deep Groove Ball Bearings 6300-6320 

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกยี่ห้อ SWC เหมาะสำหรับการใช้งานที่สภาวะอุณหภูมิสูง 350 °C 

รหัสสินค้า สั่งซื้อสินค้า 
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6300 คลิกที่นี่ 
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6301 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6302 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6303 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6304 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6305 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6306 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6307 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6308 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6309 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6310 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6311 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6312 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6313 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6314 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6315 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6316 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6317 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6318 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6319 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6320 คลิกที่นี่