083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

ตลับลูกปืนทนความร้อน SWC High-Temp Deep Groove Ball Bearings 6200-6220

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกยี่ห้อ SWC เหมาะสำหรับการใช้งานที่สภาวะอุณหภูมิสูง 350 °C 

รหัสสินค้า สั่งซื้อสินค้า 
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6200 คลิกที่นี่ 
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6201 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6202 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6203 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6204 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6205 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6206 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6207 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6208 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6209 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6210 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6211 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6212 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6213 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6214 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6215 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6216 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6217 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6218 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6219 คลิกที่นี่
ตลับลูกปืนทนความร้อน 6220 คลิกที่นี่