083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

 

รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดกลมสองแถวชนิดปรับแนวเยื้องศูนย์ได้เอง มีความหมายดังต่อไปนี้

C3 ช่องว่างภายในแนวรัศมีมีระดับมากกว่าระดับปกติ

E ลักษณะการออกแบบภายในที่ดัดแปลงให้มีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

K รูในเป็นรูเรียว อัตราเรียว 1:12

TN9 รังโพลียาไมล์ 6.6 ฉีดขึ้นรูปเสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว วางตำแหน่งไว้กลางเม็ดลูกกลิ้ง

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
1211 EKTN9 55 100 21 คลิกที่นี่
1211 ETN9/C3 55 100 21 คลิกที่นี่
1212 EKTN9 60 110 22 คลิกที่นี่
1212 ETN9 60 110 22 คลิกที่นี่
1213 EKTN9 65 120 23 คลิกที่นี่
1213 ETN9 65 120 23 คลิกที่นี่
1214 ETN9 70 125 24 คลิกที่นี่
1215 75 130 25 คลิกที่นี่
1215 K 75 130 25 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
1216 80 140 26 คลิกที่นี่
1216 K 80 140 26 คลิกที่นี่
1217  85 150 28 คลิกที่นี่
1217 K 85 150 28 คลิกที่นี่
1218 90 160 30 คลิกที่นี่
1218 K 90 160 30 คลิกที่นี่
1219 95 170 32 คลิกที่นี่
1219 K 95 170 32 คลิกที่นี่
1220 100 180 34 คลิกที่นี่
1220 K 100 180 34 คลิกที่นี่