083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสสี่จุด

Four-Point Contact Ball Bearing

รหัสเสริมที่ใช่เพื่อระบุรหัสลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสสี่จุด มีดังต่อไปนี้

MA  รังทองเหลืองกลึงขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้ชิดวงแหวนนอก

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
QJ 206 MA 30 62 16 คลิกที่นี่
QJ 208 MA 40 80 18 คลิกที่นี่
QJ 209 MA 45 85 19 คลิกที่นี่
QJ 210 MA 50 90 20 คลิกที่นี่
QJ 211 MA 55 100 21 คลิกที่นี่
QJ 212MA 60 110 22 คลิกที่นี่
QJ 213 MA 65 120 23 คลิกที่นี่
QJ 215 MA 75 130 25 คลิกที่นี่
QJ 216 MA 80 140 26 คลิกที่นี่
QJ 217 MA 85 150 28 คลิกที่นี่