083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

รหัสเสริมที่ใข้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก มีความหมายดังต่อไปนี้

EC การออกแบบภายในภายในผ่านการปรับปรุงให้มีสมรรถนะการทำงานสูงสุด ประกอบด้วยจำนวน หรือขนาดเม็ดลูกกลิ้งที่มากขึ้น พร้อมปรับปรุงผิวสัมผัสบริเวณหน้าแปลนและปลายเม็ดลูกกลิ้ง

P รังโพลียาไมด์ 6.6 ฉีดขึ้นรูปเสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว วางตำแหน่งที่กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

J รังเหล็กอัดขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

M รังทองเหลืองสองชิ้นตัดกลึงขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

ML รังทองเหลืองชิ้นเดียวตัดกลึงรูปขึ้นรูปแบบหน้าต่าง วางตำแหน่งไว้ชิดวงแหวนในหรือวงแหวนนอก

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
NU 2305 ECP 25 62 24  คลิกที่นี่
NU 2306 ECP 30 72 27  คลิกที่นี่
NU 2307 ECP 35 80 31  คลิกที่นี่
NU 2308 ECML 40 90 33  คลิกที่นี่
NU 2308 ECP 40 90 33  คลิกที่นี่
NU 2309 ECML 45 100 36  คลิกที่นี่
NU 2309 ECP 45 100 36  คลิกที่นี่
NU 2310 ECML 50 110 40  คลิกที่นี่
NU 2310 ECP 50 110 40  คลิกที่นี่
NU 2311 ECP 55 120 43  คลิกที่นี่
NU 2311 ECML 55 120 43  คลิกที่นี่
NU 2312 ECM  60 130 46  คลิกที่นี่
NU 2312 ECP  60 130 46  คลิกที่นี่
NU 2313 ECML 65 140 48  คลิกที่นี่
NU 2313 ECP 65 140 48  คลิกที่นี่
NU 2314 ECML 70 150 51  คลิกที่นี่
NU 2314 ECP 70 150 51  คลิกที่นี่
NU 2315 ECJ 75 160 55  คลิกที่นี่
NU 2315 ECP 75 160 55  คลิกที่นี่
NU 2316 ECP 80 170 58  คลิกที่นี่
NU 2317 ECP 85 180 60  คลิกที่นี่
NU 2318 ECJ 90 190 64  คลิกที่นี่
NU 2318 ECP 90 190 64  คลิกที่นี่
NU 2319 ECJ  95 200 67  คลิกที่นี่
NU 2319 ECP 90 200 67  คลิกที่นี่
NU 2320 ECJ 100 125 73  คลิกที่นี่
NU 2320 ECP 100 125 73  คลิกที่นี่
NU 2322 ECP 110 240 80  คลิกที่นี่