083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

รหัสเสริมที่ใข้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก มีความหมายดังต่อไปนี้

EC การออกแบบภายในภายในผ่านการปรับปรุงให้มีสมรรถนะการทำงานสูงสุด ประกอบด้วยจำนวน หรือขนาดเม็ดลูกกลิ้งที่มากขึ้น พร้อมปรับปรุงผิวสัมผัสบริเวณหน้าแปลนและปลายเม็ดลูกกลิ้ง

P รังโพลียาไมด์ 6.6 ฉีดขึ้นรูปเสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว วางตำแหน่งที่กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

M รังทองเหลืองสองชิ้นตัดกลึงรูป วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง
J รังเหล็กอัดขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
NU 214 ECM 70 125 24 คลิกที่นี่
NU 214 ECP 70 125 24 คลิกที่นี่
NU 215 ECJ 75 130 25 คลิกที่นี่
NU 215 ECM 75 130 25 คลิกที่นี่
NU 216 ECJ 80 140 26 คลิกที่นี่
NU 216 ECM 80 140 26 คลิกที่นี่
NU 216 ECP 80 140 26 คลิกที่นี่
NU 217 ECM 85 150 26 คลิกที่นี่
NU 217 ECP 85 150 26  คลิกที่นี่
NU 218 ECJ 90 160 30 คลิกที่นี่
NU 218 ECM 90 160 30 คลิกที่นี่
NU 219 ECP 95 170 32 คลิกที่นี่
NU 219 ECP 95 170 32 คลิกที่นี่
NU 220 ECJ 100 180 34 คลิกที่นี่
NU 220 ECM 100 180 34 คลิกที่นี่
NU 220 ECP 100 180 34 คลิกที่นี่
NU 221  ECJ 105 190 36 คลิกที่นี่
NU 221 ECP 105 190 36 คลิกที่นี่
NU 222 ECJ 110 200 38 คลิกที่นี่
NU 222 ECM 110 200 38 คลิกที่นี่
NU 222 ECP 120 215 40 คลิกที่นี่
NU 224 ECJ 120 215 40 คลิกที่นี่
NU 224 ECP 120 215 40 คลิกที่นี่
NU 226 ECJ 130 230 40 คลิกที่นี่
NU 226 ECP 130 230 40 คลิกที่นี่
NU 228 ECJ 140 250 42 คลิกที่นี่
NU 230 ECJ 150 270 45 คลิกที่นี่