083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

รหัสเสริมที่ใข้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก มีความหมายดังต่อไปนี้

EC การออกแบบภายในภายในผ่านการปรับปรุงให้มีสมรรถนะการทำงานสูงสุด ประกอบด้วยจำนวน หรือขนาดเม็ดลูกกลิ้งที่มากขึ้น พร้อมปรับปรุงผิวสัมผัสบริเวณหน้าแปลนและปลายเม็ดลูกกลิ้ง

P รังโพลียาไมด์ 6.6 ฉีดขึ้นรูปเสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว วางตำแหน่งที่กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

J รังเหล็กอัดขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
NJ 303 ECP 17 47 14 คลิกที่นี่
NJ 304 ECP 20 52 15 คลิกที่นี่
NJ 305 ECP 25 62 17 คลิกที่นี่
NJ 306 ECJ 30 72 19 คลิกที่นี่
NJ 306 ECP 30 72 19 คลิกที่นี่
NJ 307 ECJ 35 80 21 คลิกที่นี่
NJ 307 ECP 35 80 21 คลิกที่นี่
NJ 308 ECJ 40 90 23 คลิกที่นี่
NJ 308 ECP 40 90 23 คลิกที่นี่
NJ 309 ECJ 45 100 25  คลิกที่นี่
NJ 309 ECP 45 100 25 คลิกที่นี่
NJ 310 ECJ 50 110 27 คลิกที่นี่
NJ 310 ECP 50 110 27 คลิกที่นี่
NJ 311 ECJ 55 120 29 คลิกที่นี่
NJ 311 ECP 55 120 29 คลิกที่นี่
NJ 312 ECJ 60 130 31 คลิกที่นี่
NJ 312 ECP 60 130 31 คลิกที่นี่
NJ 313 ECJ 65 140 33 คลิกที่นี่
NJ 313 ECP 65 140 33 คลิกที่นี่
NJ 314 ECJ 70 150 35 คลิกที่นี่
NJ 314 ECP 70 150 35 คลิกที่นี่
NJ 315 ECJ 75 160 37 คลิกที่นี่
NJ 315 ECP 75 160 37 คลิกที่นี่
NJ 316 ECJ 80 170 39 คลิกที่นี่
NJ 316 ECP 80 170 39 คลิกที่นี่
NJ 317 ECP 85 180 41 คลิกที่นี่
NJ 318 ECJ 90 190 43 คลิกที่นี่
NJ 318 ECP 90 190 43 คลิกที่นี่
NJ 319 ECJ 95 200 45 คลิกที่นี่
NJ 319 ECP 95 200 45 คลิกที่นี่
NJ 320 ECJ 100 215 47 คลิกที่นี่
NJ 320 ECP 100 215 47 คลิกที่นี่
NJ 321 ECP 105 225 49 คลิกที่นี่
NJ 322 ECJ 110 240 50 คลิกที่นี่
NJ 324 ECJ 120 260 55 คลิกที่นี่
NJ 326 ECJ 130 280 58 คลิกที่นี่
NJ 328 ECJ 140 300 62 คลิกที่นี่