083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

รหัสเสริมที่ใข้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก มีความหมายดังต่อไปนี้

EC การออกแบบภายในภายในผ่านการปรับปรุงให้มีสมรรถนะการทำงานสูงสุด ประกอบด้วยจำนวน หรือขนาดเม็ดลูกกลิ้งที่มากขึ้น พร้อมปรับปรุงผิวสัมผัสบริเวณหน้าแปลนและปลายเม็ดลูกกลิ้ง

P รังโพลียาไมด์ 6.6 ฉีดขึ้นรูปเสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว วางตำแหน่งที่กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

C3 ช่องวางภายในแนวรัศมีระดับที่มากกว่าระดับปกติ

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
NJ 2203 ECP 17 40 16 คลิกที่นี่
NJ 2204 ECP 20 47 18 คลิกที่นี่
NJ 2204 ECP/C3 20 47 18 คลิกที่นี่
NJ 2205 ECP 25 52 18 คลิกที่นี่
NJ 2206 ECP 30 62 20 คลิกที่นี่
NJ 2207 ECP 35 72 23 คลิกที่นี่
NJ 2208 ECP 40 80 23 คลิกที่นี่
NJ 2209 ECP 45 85 23 คลิกที่นี่
NJ 2210ECP 50 90 23 คลิกที่นี่
NJ 2211 ECP 55 100 25 คลิกที่นี่
NJ 2212 ECP 60 110 28 คลิกที่นี่
NJ 2213 ECP 65 120 31 คลิกที่นี่
NJ 2214 ECP 70 125 31 คลิกที่นี่
NJ 2215 ECP 75 130 31 คลิกที่นี่
NJ 2216 ECP 80 140 33 คลิกที่นี่
NJ 2217 ECP 85 150 36 คลิกที่นี่
NJ 2218 ECP 90 160 40 คลิกที่นี่
NJ 2219 ECP 95 170 43 คลิกที่นี่
NJ 2220 ECP 100 180 46 คลิกที่นี่
NJ 2222 ECP 110 200 53 คลิกที่นี่
NJ 2304 ECP 20 52 21 คลิกที่นี่
NJ 2305 ECP 25 62 24 คลิกที่นี่
NJ 2306 ECP 30 72 27 คลิกที่นี่
NJ 2307 ECP 35 80 31 คลิกที่นี่
NJ 2308 ECP 40 90 33 คลิกที่นี่
NJ 2309 ECP 45 100 36 คลิกที่นี่
NJ 2310 ECP 50 110 40 คลิกที่นี่
NJ 2311 ECP 55 120 43 คลิกที่นี่
NJ 2312 ECP 60 130 46 คลิกที่นี่
NJ 2313 ECP 65 140 48 คลิกที่นี่
NJ 2314 ECP 70 150 51 คลิกที่นี่
NJ 2315 ECP 75 160 55 คลิกที่นี่
NJ 2316 ECP 80 170 58 คลิกที่นี่
NJ 2317 ECP 85 180 60 คลิกที่นี่
NJ 2318 ECJ 90 190 64 คลิกที่นี่