083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

รหัสเสริมที่ใข้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก มีความหมายดังต่อไปนี้

EC การออกแบบภายในภายในผ่านการปรับปรุงให้มีสมรรถนะการทำงานสูงสุด ประกอบด้วยจำนวน หรือขนาดเม็ดลูกกลิ้งที่มากขึ้น พร้อมปรับปรุงผิวสัมผัสบริเวณหน้าแปลนและปลายเม็ดลูกกลิ้ง

P รังโพลียาไมด์ 6.6 ฉีดขึ้นรูปเสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว วางตำแหน่งที่กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

J รังเหล็กอัดขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
NJ 202 ECP 15 35 11 คลิกที่นี่
NJ 203 ECP 17 40 12 คลิกที่นี่
NJ 204 ECP 20 47 14 คลิกที่นี่
NJ 205 ECJ 25 52 15 คลิกที่นี่
NJ 205 ECP 25 52 15 คลิกที่นี่
NJ 206 ECJ 30 62 16 คลิกที่นี่
NJ 206 ECP 30 62 16 คลิกที่นี่
NJ 207 ECJ 35 72 17 คลิกที่นี่
NJ 207 ECP 35 72 17 คลิกที่นี่
NJ 208 ECJ 40 80 18 คลิกที่นี่
NJ 208 ECP 40 80 18 คลิกที่นี่
NJ 209 ECP 45 85 19 คลิกที่นี่
NJ 210 ECJ 50 90 20 คลิกที่นี่
NJ 210 ECP 50 90 20 คลิกที่นี่
NJ 211 ECJ 55 100 21 คลิกที่นี่
NJ 211 ECP 55 100 21 คลิกที่นี่
NJ 212 ECJ 60 110 22 คลิกที่นี่
NJ 212 ECP 60 110 22 คลิกที่นี่
NJ 213 ECJ 65 120 23 คลิกที่นี่
NJ 213 ECP 65 120 23 คลิกที่นี่
NJ 214 ECP 70 125 24 คลิกที่นี่
NJ 215 ECJ 75 130 25 คลิกที่นี่
NJ 215 ECP 75 130 25 คลิกที่นี่
NJ 216 ECJ 80 140 26 คลิกที่นี่
NJ 216 ECP 80 140 26 คลิกที่นี่
NJ 217 ECP 85 150 28 คลิกที่นี่
NJ 218 ECJ 90 160 30 คลิกที่นี่
NJ 218 ECP 90 160 30 คลิกที่นี่
NJ 219 ECJ 95 170 32 คลิกที่นี่
NJ 219 ECP 95 170 32 คลิกที่นี่
NJ 220 ECJ 100 180 34 คลิกที่นี่
NJ 220 ECP 100 180 34 คลิกที่นี่
NJ 221 ECP 105 190 36 คลิกที่นี่
NJ 222 ECJ 110 200 38 คลิกที่นี่
NJ 222 ECP 110 200 38 คลิกที่นี่
NJ 224 ECJ 120 215 40 คลิกที่นี่
NJ 224 ECP 120 215 40 คลิกที่นี่
NJ 226 ECJ 130 230 40 คลิกที่นี่
NJ 226 ECP 130 230 40 คลิกที่นี่
NJ 228 ECJ 140 250 42 คลิกที่นี่