083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก แถวเดี่ยว 

Single Row Cylindrical Roller bearings 

รหัสเสริมที่ใข้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก มีความหมายดังต่อไปนี้

EC การออกแบบภายในภายในผ่านการปรับปรุงให้มีสมรรถนะการทำงานสูงสุด ประกอบด้วยจำนวน หรือขนาดเม็ดลูกกลิ้งที่มากขึ้น พร้อมปรับปรุงผิวสัมผัสบริเวณหน้าแปลนและปลายเม็ดลูกกลิ้ง

P รังโพลียาไมด์ 6.6 ฉีดขึ้นรูปเสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว วางตำแหน่งที่กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
N 203 ECP 17 40 12 คลิกที่นี่
N 204 ECP 20 47 14 คลิกที่นี่
N 205 ECP 25 52 15 คลิกที่นี่
N 206 ECP 30 62 16 คลิกที่นี่
N 207 ECP 35 72 17 คลิกที่นี่
N 208 ECP 40 80 18 คลิกที่นี่
N 209 ECP 45 85 19 คลิกที่นี่
N 210 ECP 50 90 20 คลิกที่นี่
N 211 ECP 55 100 21 คลิกที่นี่
N 212 ECP 60 110 22 คลิกที่นี่
N 213 ECP 65 120 23 คลิกที่นี่
N 214 ECP 70 125 24 คลิกที่นี่
N 215 ECP 75 130 25 คลิกที่นี่
N 216 ECP 80 140 26 คลิกที่นี่
N 217 ECP 85 150 28 คลิกที่นี่
N 218 ECP 90 160 30 คลิกที่นี่
N 220 ECP 100 180 34 คลิกที่นี่
N 222 ECP 110 200 38 คลิกที่นี่
N 224 ECP 120 215 40 คลิกที่นี่
N 226 ECP 130 230 40 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
N 304 ECP 20 52 15 คลิกที่นี่
N 305 ECP 25 62 17 คลิกที่นี่
N 306 ECP 30 72 19 คลิกที่นี่
N 307 ECP 35 80 21 คลิกที่นี่
N 308 ECP 40 90 23 คลิกที่นี่
N 309 ECP 45 100 25 คลิกที่นี่
N 310 ECP 50 110 27 คลิกที่นี่
N 311 ECP 55 120 29 คลิกที่นี่
N 312 ECP 60 130 31 คลิกที่นี่
N 313 ECP 65 140 33 คลิกที่นี่
N 314 ECP 70 150 35 คลิกที่นี่
N 315 ECP 75 160 37 คลิกที่นี่
N 316 ECP 80 170 39 คลิกที่นี่
N 317 ECP 85 180 41 คลิกที่นี่
N 318 ECP 90 190 43 คลิกที่นี่
N 319 ECP 95 200 45 คลิกที่นี่
N 320 ECP 100 215 47 คลิกที่นี่
N 321 ECP 105 225 49 คลิกที่นี่
N 322 ECP 110 240 50 คลิกที่นี่