083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

new-picture

SKF_logoโอริง เป็นหนึ่งใน การแก้ปัญหา การปิดผนึก ที่พบมากที่สุด SKF ซัพพลาย โอริง ในช่วงกว้าง ของขนาดและ วัสดุที่ แตกต่างกันซึ่ง ทำให้พวกเขา เหมาะสมสำหรับ ความหลากหลายของ สภาพการดำเนินงาน และการใช้งาน พวกเขา จะง่ายต่อการ ติดตั้งและ พวกเขาช่วยให้ การออกแบบ ที่อยู่อาศัย ประทับตรา ที่เรียบง่าย และมีประสิทธิภาพ