083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

ht1

 

สารหล่อลื่นชนิดนี้สามารถป้องกันความล้มเหลวของการใช้งานได้ที่อุณหภูมิถึง 350°C

คุณประโยชน์โดยทั่วไปของตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกเอสดับบลิวซีสำหรับการใช้งานอุณหภูมิสูง

  • การเพิ่มรัศมีช่องว่างซึ่งเป็นผลคูณของรัศมีช่องว่าง C5 เพื่อเป็นค่าชดเชยของความผิดปกติจากอุณหภูมิที่สูงของการผลิตสินค้าเช่นทางรถไฟหรือหน่วยการขนส่ง
  • ตลับลูกปืนเอสดับบลิวซีรุ่น HT ทั้งหมด ผลิตโดยประกอบกรงเหล็กซึ่งทำให้เกิดความมั่นคงสูงและแรงเสียดทานต่ำ
  • การเคลือบแมงกานีสฟอสเฟตตลับลูกปืนเอสดับบลิวซีรุ่น HT ทำให้สามารถเพิ่มการป้องกันต่อการกัดกร่อน, การยึดเกาะที่ดีของสารหล่อลื่น และประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น
  • ตลับลูกปืนเอสดับบลิวซีรุ่น HT ทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มสินค้ามาตรฐานของ
    เอสดับบลิวซี และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตอย่างสม่ำเสมอในขนาดของตลับลูกปืนร่องลึกในแบบ 60xx,62xx และ 63xx ตลับลูกปืนรุ่น HT1 ทั้งหมด ประกอบด้วยรุ่น ZR หรือ 2ZR